Klášter Plasy

KLÁŠTER PLASY

Klášterní deník

 

23/1/17
Na prohlídky plaského kláštera si vloni našlo cestu 28.051 návštěvníků (počítáno bez svateb a kulturních akcí), což je rekord v dějinách zpřístupněného objektu.

10/12/16
Neplánovanou odstávku věžních hodin se panu hodináři podařila bravurně vyřešit a opět víme, kolik je.

30/3/15
Klášter jste mohli vidět v televizi - Záhady Toma Wizarda nebo Křesťanský magazín.

13/2/15
V konventu se restaurují vstupní dveře, upravuje se dlažba v zimním refektáři, opravují se schody, vytváří nové cedule, restaurují portály v prvním patře ambitu, dorestaurovávájí sloupkové hodiny, rámují se pořízené kopie obrazů, upravuje se expozice, finišují plány kulturních akcí a provádí se předsezónní úklid. Aktuální informace sledujte zde.

24/01/14
Po mnoha letech problémů je provizorně zajištěna část střechy nové prelatury tak, aby z ní nepadala prejzová krytina (dočasně nahrazena ondulinem) a to na vnější i nádvorní straně. 

LP 2013

05/12/13
Zahajujeme práce na provizorním zastřešení krovu Nové prelatury.

01/11/13
V tuto chvíli začínáme s druhou fází opravy Santiniho reprezentativního schodiště konventu. 

31/10/13
K dnešnímu dni navštívilo prohlídkové okruhy kláštera Plasy 14.681 návštěvníků. 

13/09/13
Reportáže České televize ze slavnostního představení výsledků práce studentů Letní školy architektury v Plasích naleznete zde.

25/07/13
Od nadcházejícího víkendu s námi můžete každou lichou hodinu na nový prohlídkový okruh Sýpka. Více informací o něm v reportáži Českého rozhlasu a České televize.

02/06/13
Během víkendových dešťů se několikráte přelilo klášterní severní vodní zrcadlo. Letos poprvé odčerpáváme vodu i z jižního bazénu. Klášter je však běžně návštěvnicky přístupný. 

01/06/13
V rámci dne dětí jsme do konventu vypustili plyšové hady, kteří tu vydrží minimálně do konce roku. Hledejte je během prohlídky! Více zde.

02/04/13
Do kláštera se vrátil polozapomenutý opat. Jeho obrazu se budeme v dubnových prohlídkách věnovat o něco více. (Kdo hoří nedočkavostí, může si o něm už nyní přečíst více zde.)

20/3/13
Těsně před sezónou finišuje úklid za velkého nasazení našich údržbářů - více zde.

19/3/13
Více o plánovaných novinkách na letošní sezónu se dozvíte na našem facebooku a nebo také třeba poslechem zde

LP 2012

12/11/12
Dnes probíhá v konventu natáčení filmu The Last Knights japonského režiséra Kazuaki Kiria.

15/10/12
V pondělí byla zahájena dlouho očekávaná a připravovaná oprava Santiniho hlavního reprezentativního schodiště. Více na našem facebooku.

14/9/12
Ve čtvrtek 13. září byl před konventem slavnostně rozsvícen regionální Maják Plzně EHMK 2015. Ten bude svítit pro všechny kulturychtivé obyvatele v našem regionu.

9/9/12
Zářijové noční prohlídky s čisteckými Tyláky navštívilo asi 480 návštěvníků.

15/8/12
Malá ochutnávka z proběhnuvších speciálních prohlídek vodního systému a podzemí v Toulavé kameře.

23/6/12
Letošní první Cisterciácké noci navštívilo více než 600 příchozích! Poděkování za herecké výkony patří DS Osada Horní Bříza a za fantastický stánek s pečivem, buchtami a dalším Pekařství Malinová.

9/4/12
I vy se můžete v letošní sezóně těšit na novinky - mj. na zresturované knihovní skříně i nově pořízený mobiliář

17/2/12
Na web vložena zcela nová sekce stránek, která vám představí plaský klášter ve filmovém zpracování. Přístupná je z odkazů níže (vedle facebooku a twitteru). 

LP 2011

 

18/9/11
Vzhledem k probíhajícím rekonstrukčním pracím není druhý návštěvnický okruh Kostel přístupný. Ale neváhejte, navštivte náš stále otevřený hlavní okruh Konvent a dozvíte se i o kostele.

5/9/11
Hradozámecké noci se v Plasích zúčastnilo přes 80 návštěvníků, v Kladrubech pak něco přes 130. Téměř všichni luštili rébusy připravené v obou klášterech - 10 návštěvníků díky svému správnému vyluštění hádanky vstoupilo do plaského konventu zdarma, 21 návštěvníků vyluštilo správně i plaskou hádanku a prošli si naopak zdarma za odměnu kladrubský kostel. Akci chceme v přístím roce zopakovat a tak budeme nesmírně rádi za Vaši zpětnou vazbu, která nám může pomoci zkvalitnit služby - neváhejte navštívit naši rubriku Tady nám můžete...

9/8/11
Speciální prohlídky se nezadržitelně blíží a v konventu vrcholí přípravy - právě probíhá čištění vodních zrcadel a instalace vodní fontánky k dokreslení původního stavu vodního systému uvnitř budovy.

28/7/11
Celodenní deště způsobily vzedmutí hladiny vodního systému pod budovou. Obě vodní zrcadla se vylila a bylo nutné odčerpat více než 40tis. litrů vody, abychom se dostali pod úroveň pojistných břidličných vrstev.

15/7/11
Bylo ukončeno přeložení vzdušného elektrického vedení do země. Po sundání částí vedení veřejného osvětlení tak budete moct spatřit budovu konventu bez vnějšího zadrátování poprvé po cca 80 letech.

26/5/11
Národní památkový ústav - Správa kláštera Plasy je partnerem akce PsychoFilm 2011. Znělka letošního festivalu se natáčela v prostorách bývalé sodovkárny.

5/4/11
Ve středu 6. dubna jste měli jedinečnou šanci zavítat do střední lodi Masných krámů v Plzni, kde bylo jeden jediný den vystaveno jedno z nejkvalitnějších barokních děl - řezbářské sousoší Matyáše Bernarda Brauna "Zvěstování Panně Marii" vytvořené pro cisterciácký klášter v Plasích. 

12/2/11
V konventu se odehrál letošní první svatební obřad. Novomanželům otužilcům přejeme hodně štěstí! 

15/1/11
O víkendu se přes Plasy přehnala velká voda. Řeka vystoupala ze svých obvyklých 50cm o dva metry výše. Klášteru neublížila, pouze zatopila Královskou štolu po její vrchol a zanechala v ní spoustu bahna, které bude třeba v teplejších měsících vyvozit.

LP 2010

28/12/10
Od konce prosince fungujeme i na doméně *.eu. Přesto tyto stávající internetové stránky zůstávají jako aktuální a hlavní pro vkládání již zaběhnutých informací o akcích zde v klášteře. 

2/12/10
Od čtvrtka se před konventem po roce znovu rozzářil vánoční stromek - tentokráte však ve zcela novém světle. Přijďte se podívat!

28/9/10
Při stavbě parkoviště vedle konventu (město Plasy zde odkrývá terén) jsme nalezli pod úrovní terénu dvě desky s označením úrovně barokní velké vody v Plasích (jedna z desek je datována minimálně do roku 1752). Pan Růžička našel horní desku, kastelán se zástupkyní objevili spodní desku. Oba kameny jsou zazděné zvenčí v ohradní zdi kláštera. Zejména návštěvníci kláštera si tyto kamenné desky se zájmem fotí, takže je velká pravděpodobnost, že půjde o kuriozitu, jež upoutá i další zájemce - jak laiky, tak odborníky.  

Co se děje v létě mezi klášterními zdmi

V těchto letních a na vysoké teploty extrémních měsících zažívají zaměstnanci kláštera notnou dávku zadostiučinění, když se celoroční chlad, který je hluboce prostoupen snad všemi zdmi kláštera a který je po vetšinu roku ne zcela milou skutečností, stává příjemným společníkem. Nicméně nejenom zaměstnanci, ale i hosté si mohou plnou měrou dopřát ochlazení, které jim konvent skýtá ať už v rámci dvou prohlídkových okruhů nebo formou návštěvy některé z kulturních akcí, které se v klášteře konají.

Pravděpodobně největší událostí, která ve svých důsledcích dalece přesahuje náš region, bylo dokončení a slavnostní otevření Studijního depozitáře mobiliárních fondů (SDMF), který se nachází ve druhém patře budovy konventu. Tato akce se uskutečnila 29. června za přítomnosti generání ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové, norského velvyslance Jense Eikaase a mnoha hostů, kteří měli možnost prohlédnout si interiéry budoucího depozitáře, seznámit se s technologiemi, kterých bude při správném a odborném deponování předmětu užito, a v neposlední řadě si mohli vyzkoušet jízdu zbrusu novým výtahem. Ten bude mimo stěhování objemných předmětů sloužit rovněž pro naše handicapované spoluobčany, kterým tak bude umožněno zcela bez problémů navštívit interiéry konventní budovy.

Mimo této slavnostní události jsme během června a července našim návštevníkům nabídli několik divadelních a tanečních představení, z nichž poutal největší pozornost projekt Divoká kombinace, kdy jste během jediného večera mohli zhlédnout autorské představení kombinace hudby, pohybu, slova a práce s materiálem na texty Adrieny Šimotové v podání dívčí formace Evrybáby, a zároveň zcela nezvyklé taneční představení japonského tanečníka Ken Maie inspirovaného texty indických upanišad. Tento umělec rovnež vedl zcela netradiční projekt, kterým byl taneční workshop „Butoh a baroko“. Výsledek práce účastníků tohoto tanečního projektu byl veřejnosti prezentován formou tanečního představení v nezvykle využitých prostorách bývalé sodovkárny. (Obě posledně jmenované akce vznikly pod záštitou plzeňského občanského sdružení Johan.)

Na konci července po nočních lijácích došlo k přelití základových vodních bazénů. Vodu jsme odčerpávali celý den i za přispění místních hasičů, za což jim tímto děkujeme. Během pěti hodin spadla na střechy kláštera celá čtvrtina ročního úhrnu srážek. Tomuto problému jsme se v polovině srpna věnovali ve Speciálních prohlídky vodního systému, které navštívilo opět něco přes 650 návštěvníků. Letos jsme jim jako novinku připravili k vyzkoušení dva funkční otočné turnikety v klášterních separacích, díky práci údržby vodotrysky v obou základových bazénech a zároveň živý přenos aktuálních dat z čidel vlhkosti a teploty pro výpočet rosného bodu pro speciální větrání v konventní budově.

Když do kláštera přijde jaro

Kdybychom v klášterních zdech posuzovali příchod ročního období podle teplot, které panují v interiérech konventu, byli bychom ještě pravděpodobně v hluboké zimě. Ale když se člověk podívá z oken v ambitové chodbě do rajské zahrady, spatří tam veliké množství drobných fialových kvítků, které naplňují vzduch příjemnou vůní. Když nám mezi budovami na trávníku rozkvetou první fialky, je to neklamná známka příchodu jara. V polovině března „ochutnali“ klášterní zimní jaro první svatebčané. S jarem se otevírají po dlouhé zimě dveře našeho kláštera také pro první otužilé návštěvníky. Letos si však kromě konventní budovy, která je naší tradiční prohlídkovou trasou, mohou prohlédnout i kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je pro návštěvníky otevřen poprvé. Slavnostní zahájení provozu v této původně románské bazilice se uskutečnilo v pátek 7. května mj. za přítomnosti ředitelky Národního památkového ústavu v Plzni paní Drncové, plzeňského biskupa pana Radkovského či starosty města Plasy Miloslava Hurta. Od tohoto data si mohou návštěvníci prohlédnout kostel v doprovodu průvodce vždy o víkendech a svátcích, v měsíci červenci a srpnu pak bude kostel zpřístupněn denně kromě pondělí. (Výjimkou, kdy se do kostela s výkladem návštěvníci nedostanou, budou samozřejmě pravidelné mše a jiné případné bohoslužby či kulturní akce.) Na trase pak bude, po letošním únorovém výběrovém řízení na průvodce, provádět návštěvníky několik zcela nových mladých průvodců ze všech koutů Čech.

Za možnost zřídit nový prohlídkový okruh jsme vděčni zejména plaské farnosti, jmenovitě panu páteru Martinovi Sedloňovi a panu Ladislavu Legovi, kteří nám od samého začátku vyšli vstříc. Také díky nim bude tato budova, která vždy představovala srdce plaského kláštera, k nahlédnutí. Tímto bychom jim chtěli poděkovat.

Kromě nového prohlídkového okruhu a Galerie Stretti můžete i na prohlídkové trase konventem nalézt některé novinky. V zimním refektáři byla na své původní místo navrácena barokní dvířka s otočným turniketem do okénka vedoucího do tzv. separací. Tímto okénkem se odsouzenému podávalo jídlo, k čemuž sloužil otočný buben. Díky šťastné náhodě byly jeho části nalezeny a díky šikovnosti našeho truhláře, pana Bastla, byla vyrobena jeho dokonalá kopie, která je nyní součástí prohlídkového okruhu a již během prvního měsíce se stala oblíbenou atrakcí zejména dětských návštěvníků.

Dne 8. června se také na zdi ambitové chodby vrátily dva velké obrazy, které byly více než rok v péči restaurátorů - manželů Reinerových. První z nich je obraz Vladislavův sen od neznámého malíře 18. století a druhý pak Navracení statků plaským cisterciákům. Z téže doby je i třetí a zároveň nejvýznamnější restaurovaný obraz Máří Magdalena od Jana Kryštofa Lišky, který se vrátil do knihovního křídla konventu. Všechny obrazy jsou ukázkou výtvarného umění z doby fungování kláštera a tak skvěle dokreslují atmosféru celé budovy. (Nutno připomenout že tato akce byla financována výnosem z natáčení filmu Henry IV. v roce 2008.)

V dubnu jsme zažili další natáčení, i když ne tak časově obsáhlé jako to francouzsko-německé. Ve čtvrtek a v pátek 8. a 9. dubna byla budova konventu uzavřena z důvodu natáčení filmu České televize režiséra Jiřího Stracha Santiniho jazyk. Film je natáčen podle stejnojmenné knižní předlohy Miloše Urbana a svého televizního uvedení by se měl dočkat na začátku příštího roku.

Na našich oficiálních webových stránkách jsme na titulní stránce vlevo dole zavedli kapitolu „Zprávy v médiích“, v níž se budeme pokoušet mapovat psané, vizuální i audio informace o plaském klášteře vycházející rozličných médiích.

LP 2009

Jak se klášterem prohnala 2. světová válka a málem i velká voda

Konec podzimu a zima bývá pro klášter obvykle klidným obdobím. Nejinak je tomu i letos, ovšem události konce letošního roku nasvědčovaly pravém opaku.

Na sklonku měsíce listopadu proběhlo v budově konventu a jeho nejbližším okolí natáčení ruského filmu pojednávajícího o plánovaném atentátu Obersturmbannführera Waffen - SS Otto Skorzenyho na účastníky Teheránské konference na sklonku roku 1943. Na několik dní se tak klášter opět ponořil do dramatických let druhé světové války. Naštěstí se vše odehrálo pouze před filmovými kamerami a tak jsme si mohli užívat filmovací atmosféry.

To o měsíc dříve probíhalo v konventu drama zcela jiné, tentokráte však bez kamer a o to důležitější bylo, aby mělo dobrý konec. V posledních dnech měsíce října začala pozvolna stoupat voda v tzv. vodních „zrcadlech“, tedy v místech, kde se kontroluje stav vody v základech budovy. K tomuto ději dochází téměř vždy po větších deštích. Vodnímu systému vždy chvíli trvá, než se s návalem vody vypořádá, ale většinou se vodní hladina vrátí do svého původního stavu přibližně do 24 hodin od konce dešťů (nebo je alespoň patrný její značný pokles).

Na konci října tedy začala voda stoupat. Vždy to bylo opět v návaznosti na deště. Problém ale byl, že k poklesu hladiny docházelo jen velice pomalu. Poslední říjnový víkend, po sérii deštivých dnů, již hladina vody dosáhla téměř kritického stavu. Pohybovala se cca 65cm nad dubovým roštem nesoucím základy budovy, tj. pouze několik málo centimetrů od momentu, kdy hrozí, že se voda dostane do kontaktu se základovým zdivem. Krátce před příchodem zimy by taková situace byla vysoce nežádoucí. Naštěstí však byla v minulosti firmou SPELEO Řehák v budově konventu instalována meteostanice, která slouží k monitorování stavu vodního systému - mimo jiné zaznamenává výšku a teplotu hladin v „zrcadlech“ a rovněž sbírá údaje o množství srážek. Tuto stanici má v dlouhodobé péči náš průvodce Michal Široký, který se vodním a vzdušným systémem kláštera zabývá i ve své diplomové práci, kterou bude v roce 2010 odevzdávat na Katedře kybernetiky fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni. Díky jeho vlastnímu softwaru, který dokáže převést získané záznamy z meteostanice do přehledných grafů, jsme měli k dispozici přehled o vývoji situace za několik posledních dnů (grafy jsou uveřejněny na jeho internetových stránkách).

Ale zpět ke stoupající vodě: Oněch několik málo centimetrů chybějících k dosažení základového zdiva nás rychle přinutilo zamyslet se nad možnými příčinami. Nabízelo se hned několik možností, kde mohl nastat problém, ale jako nejpravděpodobnější se jevilo ucpání některé části odtokových cest. I tak nám zbývalo mnoho desítek metrů často velmi těžko dostupných kanálů. Správce objektu však vzhledem k množství vody vsadil na nejpravděpodobnější problém, a to ucpání hlavního odtokového přepadu. To se také později potvrdilo. Několik málo hodin po jeho pročištění začala voda pomalu ale jistě klesat a do 48 hodin se hladina ustálila na své bežné výšce, kdy bezpečně chrání dubovou konstrukci v základech stavby a přitom neohrožuje základové zdivo podmáčením.

Vodní systém kláštera je důmyslně navržen a zkonstruován. Jeho znalost ovšem není a nebyla vždy samozřejmostí. Za důkladným poznáním a pochopením celého systému vděčíme právě firmě SPELEO Řehák. - Ta se oběhem vody v klášteře zabývá již od počátku devadesátých let a dodnes se podílí na péči o celý systém. Díky jejich dlouholeté práci a dokumentaci základů budovy má správa kláštera přesnou představu o fungování vodního systému. Celá událost se tak obešla bez závažnějších následků, které však reálně hrozily.

Závěrem už jen letmé statistické zhodnocení proběhlé sezóny: S návštěvností za právě ukončenou sezónu jsme se na konci roku dostali do čísel pohybujících se kolem 12.000 osob, což odpovídá návratu k počtům v době na přelomu tisíciletí. Návštěvnost by pravděpodobně byla ještě nižší, situaci však naštěstí alespoň částečně zachránily naše už stabilně fungující webové stránky, které dokázaly přivést do konventu poměrně velké procento návštěvníků.

Hlavní sezóna

Letošní sezóna byla nutně a také notně ovlivněna loňským ministerským zásahem, kdy byla většina budov kláštera včetně provozního zázemí správy převedena na Národní technické muzeum. S tím pro nás zanikla možnost pořádání větších koncertů v opatském sále prelatury a zároveň jsme tím ztratili mnoho let budované zázemí pro průvodce. Na začátku června jsme náhle přišli i o prohlídkový okruh Sýpka, který jsme měli původně přislíben na celou sezónu. Pokud k takto vzniklé situaci připočteme letitou nemožnost dohodnout se s Římskokatolickou farností v Plasích o provozování kostela jako dalšího návštěvnického okruhu a stavební nepřipravenost náhradní trasy v konventu, logicky vyplývající z nečekaného loňského rozhodnutí ministra Jehličky, zůstal pro letošní rok ve výsledku pouze jeden prohlídkový okruh.

Dalším lákadlem byl nejspíš také bohatý kulturní program. V jeho čele se již tradičně vyjímaly dvě sekce hraných nočních prohlídek, které tentokráte hlavní sezónu otevíraly i uzavíraly. Divadelní soubor Tyl z Čisté u Rakovníka tentokráte absolvoval společně s návštěvníky Cisterciácké noci netradičně zaměřené na rod Metternichů a život ve zrušeném plaském klášteře na přelomu 19. a 20. století. Za oba termíny navštívilo noční konvent přibližně 1.200 návštěvníků a přesto jsme nebyli, bohužel, s to zaručit všem zájemcům možnost shlédnutí nočních prohlídek.. Významným činitelem bylo zajisté i vyšší nasazení pracovníku kláštera, kteří i pres dlouhodobou nemocnost dokázali zajistit chod objektu. Jejich práce byla o to těžší, že vedení kláštera na svá bedra letos nabalilo i správu Centrálního depozitáře mobiliárních fondů.

Nejenom návštěvnickým životem je však klášter živ. Mezi nejdůležitějšími stavebními akcemi v kláštere i nadále zůstává realizace projektu Studijního depozitáře mobiliárních fondů hradů a zámků Plzeňského kraje financovaná převážnou částí z tzv. Norských fondu. „Peníze od pana krále“ pomohly zcela nově zasíťovat přes polovinu druhého patra konventu (mnoho kilometrů kabelů), opravit tamní místnosti od podlah po stropy či od dveří po okna, čehož si návštěvník může všimnout i zvenčí. Prostory jsou tak po technické stránce připravovány k uložení mnohého mobiliáře podle soudobých požadavků. Rovněž se pracuje na doplňování asi třetiny stupňů točitého schodiště v severní části konventu, které zde chybí ještě z doby fungování kláštera. A v neposlední řadě se musíme zmínit o výstavbě výtahu, kterému byla věnována velká část z oněch 14,5 milionu „nateklých“ do konventu. Kromě stěhování objemných sbírkových předmětů přináší výtah do budoucna jedinečnou možnost pro vozíčkáře - dostat se bez obtíží do vyšších pater konventní budovy a zhlédnout tak zdejší expozici věnovanou plaským cisterciákům. Tím se plaský klášter posouvá daleko dopředu ve zpřístupňování státních památkových objektu pod Národním památkovým ústavem tělesně postiženým spoluobčanům.

Kromě těchto velkých financí se ještě do konce roku konvent dočká drobnějších oprav komínů a střechy z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR. Ze stále se tenčícího provozního rozpočtu pak zaměstnanci kláštera během dvou let dokázali navrátit „lesk a slávu“ místnostem jihozápadního křídla prvního patra konventu a připravili tím možnost dalšího rozvoje kláštera v letech nadcházejících. Ač se stále nedaří dosáhnout na opravu fasády a zajištění potřebného parkoviště, lze říci, že konventní budova se v interiérech každým rokem stále nejen udržuje, ale i opravuje. Letos byla přivedena elektřina do kaple sv. Bernarda i do kapitulní síně, byly opraveny kazetové podlahy dvou místností a v jednom z pokojů preláta byla vytvořena podlaha zcela nová. Ve třech místnostech prvního patra došlo k opravám omítek a při obnovování jejich výmalby byla ve dvou místnostech nalezena malba původní, která byla plně respektována. Rovněž se nám v letošním roce podařilo znovuotevřít páté konventní schodiště spojující refektáře s původní kuchyní.

Práce samozřejmě probíhají i na exteriérech. Z vetší části byla opravena koruna zdi spojující konvent se sodovkárnou. Po letní vichřici byly navráceny odlétané kusy plechu na střeše bývalé sodovkárny, bohužel však střecha nad jednou z garáží před konventem tuto vichřici nepřežila. Pro generální opravu byla rozkryta a provizorně montážně zajištěna dožilá střecha spojující konvent s kostelem, kterou se budeme snažit brzy vyřešit již definitivně.

V neposlední řade samozřejmě i letos došlo na každoroční údržbu technické stránky budovy, při které jsme využili pomoci místních hasičů. Před plaskou poutí byla vyčištěna část vodního systému uvnitř budovy a na začátku září došlo na údržbu Královské štoly pod klášterem. Kromě péče o vodu a celý vodní systém probíhalo v konventu i nadále měření pohybu vzduchu, čemuž se plně věnoval průvodce Michal Široký. Své výsledky prezentoval v Českém rozhlase Plzeň, při Dnech vědy a techniky v plzeňském sídle NPÚ, při Speciálních prohlídkách vodního systému a na Studentské vědecké konferenci Fakulty aplikovaných věd ZČU, kde byl jeho výzkumný projekt v silné konkurenci třiceti dalších prací vyhlášen jako nejlepší.

Co návštěvník vidí i nevidí aneb první půl rok

Začátek letošního roku byl rozpačitý. Vidina nejisté sezóny, která může i nemusí být naší poslední tady, opravdu mnoho motivace nepřidala. Všudypřítomná zima a stále probíhající stěhování v centrálním depozitáři také ne. Naštěstí nekonečná schopnost improvizace opět zabrala a až zázrakem se zas všechno rozběhlo. V nejistotě - ale ta tu ještě pár let zřejmě potrvá.

Celé jihozápadní křídlo se i při vysoké marodnosti začalo zjara proměňovat v nádherné místnosti. Obnovu vyžadovala nejen omítka, ale i barokní dřevěná podlaha, kterou zručnost našeho truhláře neskutečně proměnila. V těchto prostorách se chystají místnosti pro znovuotevření Galerii Stretti, plánované na letošní sezónu, a také další prostory pro úpravu trasy v další sezóně - pracovna preláta s pokladnicí (místnost na uchování cenných listin). Pracuje se i o patro výš. Stavební práce, které přeměňují druhé patro konventu v unikátní studijní depozitář mobiliárních fondů, který nemá v Plzeňském kraji obdoby, jsou v plném proudu. Od zahájení prací se každých čtrnáct dní konají kontrolní dny. Dosud skryté součásti sbírek hradů, zámků a klášterů, které nenašly místo v expozicích, budou zpřístupněny badatelům. Pokud vše dobře proběhne, stane se tak od 1. července 2010. Součástí prací je i budování výtahu, který zpřístupní první patro vozíčkářům. 

Duben přinesl několik novinek v prohlídkové trase: její součástí se stal jižní rondel, bývalá letní hovorna mnichů, kam byl umístěn model klášterního areálu v měřítku 1:350 z doby kolem roku 1800. Ten přes zimu zhotovil pan Rudolf Pravda (Archmodel) se svými kolegy podle veduty Martina Prusíka z přelomu 18. a 19. století. Návštěvník má jako na dlani celý areál a na první pohled vidí, že konvent není jedinou stavbou tady - klášter byl takový stát ve státě, kde mají mniši mít vše, co potřebují k životu, aby jeho zdi nemuseli zbytečně opouštět. Další změnou je zimní refektář (jídelna) obohacený o mobiliář. Změnou, která není příliš příjemná, je zrušení prohlídkové trasy Sýpka. Až do dubna jsme počítali s tím, že i přes převod budov na Národní technické muzeum budou prohlídky pokračovat dále, alespoň jsme o tom ze strany NTM po celý uplynulý rok byli ubezpečováni. Ale ústní slib, který není černý na bílém, není zřejmě směrodatný, takže jsme obhájili pouze první dva měsíce, na které již byly nasmlouvané prohlídky. Sýpka by měla být návštěvníkům přístupná i nadále, jak budou prohlídky probíhat, zda tam vznikne výstava NTM, ukáže polovina června. Další možností prohlídek je nová nabídka pro školy. Na Pedagogické fakultě v Praze probíhal v letním semestru seminář s názvem "Výchovně vzdělávací potenciál regionálních památkových objektů". Budoucí pedagogové se seznamovali s možností spolupráce s objekty a na příkladu Plas a Bečova připravili pro dětské návštěvníky didaktický materiál. Plaský projekt má název Klášterní tajemství a smyslem je hledat poklad, který tu mniši zanechali. Je určen žákům osmých tříd a tercií víceletých gymnázií. Mladí návštěvníci projdou konvent i klášter, díky připraveným aktivitám stráví v klášteře ještě déle a vyzkouší si od mnišského mlčení přes stolování, spolupráci, znalosti o baroku, dozvědí se chronogramu a znalosti římských číslic je dovedou ke kýženému pokladu.V červnu probíhají zkušební prohlídky, moc děkujeme zapojeným školám - plaské ZŠ, místnímu gymnáziu a ZŠ v Žihli. V neposlední řadě musím zmínit změnu, kterou zaznamená zahraniční návštěvník hledající na internetových stránkách - přibyla německá a anglická mutace.


LP 2008

Nezvykle rušný podzim

Nejvýraznější událostí tohoto podzimu, která ovlivnila další vývoj kláštera, je opatření ministra kultury o změně ve spravování objektů vydané v polovině října. Klášterní areál, který byl dosud z větší části spravován Národním památkovým ústavem, bude mít nyní správce dva - Národní památkový ústav (NPÚ) a Národní technické muzeum v Praze (NTM). Dosavadní správce NPÚ umožnil k 31.10.2008 bezproblémový přechod pivovaru, hospodářského dvora, sýpky, prelatury i příslušných pozemků. Jedná se jak o budovy, které byly od začátku zamýšleny pro projekt IOP, jehož je NTM nositelem (pivovar, hospodářský dvůr), tak sýpky a dokonce i prelaturu. Obě instituce jsou zřízeny ministerstvem kultury a tedy vše stále zůstává v rukou státu. Převod byl uskutečněn po neúspěšných snahách obou institucí smluvně zajistit efektivní působení obou stran v místě. Protože rozdělení areálu neshledávali všichni úplně šťastným, stejně jako převod prelatury, vznikla na konci října petice za zachování celistvosti kláštera a ponechání prelatury ve správě NPÚ (internetové stránky petice zde http://plasy.kub.cz). Petice není aktivitou památkářů, ale soukromých osob, které se snažily na celou věc minimálně upozornit. Po vydání ministerského opatření následovalo nespočet rozhovorů, jednání na těch nejvyšších místech, ale i setkání se snahou představit všechny projekty a hledání možných společných cest. Jedno takové setkání proběhlo 3. prosince v Praze v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Jednací sál zaplnili zástupci památkového ústavu i technického muzea, Města Plasy, Mariánské Týnice, kraje i dalších zájemců o klášter. Podobné setkání se uskutečnilo poté i na zastupitelstvu Města Plasy, neboť fámy a nejrůznější spekulace ničemu neprospívají a jedinou obranou proti nim je neustálé informování široké veřejnosti. Poslední zprávy před koncem roku přineslo jednání ředitelů a náměstků ministra kultury, podle něhož je zřejmé, že areál by měl být v budoucnu opět scelen pod jednoho správce, nyní ale NTM. Nejdříve se toto uskuteční v první polovině roku 2010, kdy bude v konventu dokončen projekt Studijního depozitáře, který je financován z Norských fondů.

Po delší době se do kláštera vrátili filmaři. Na tři týdny (z toho ve dnech 22.9.-5.10 byl klášter uzavřen veřejnosti) se proměnily vybrané prostory konventu a sýpky v renesanční Louvre, neboť se zde natáčel film Jindřich IV. Navarrský. Ačkoliv se jednalo o záběry s velkým množstvím komparsistů i herců samotných, nedošlo k žádným potížím a vše probíhalo ke spokojenosti všech stran. Ještě během tohoto natáčení projevily o prostory kláštera zájem další filmaři, po Němcích pro změnu Italové. A tak ve dnech 9. a 10. prosince proběhlo v konventu a sýpce natáčení televizního filmu z 19. století David Copperfield podle literární předlohy Charlese Dickense. Těsně po odjezdu filmařů dále do Liberce a na Frýdlant pokryl klášter milostivě sníh (ne že by si jej filmaři nevyráběli) a všechno utichlo. Zapomenout nesmíme ale ani na natáčení České televize. Pořad "Příběhy detektiva Packala"se točil poslední říjnový den (právě když probíhalo předávání budov NTM). Moc milý team i soutěžící zpříjemnili tento den a připomněli plaský klášter i českým divákům. Jeho zhlédnutí je možné na stránkách České televize.

Podzim plný filmařů, ministerských rozhodnutí i nejrůznějších jednání nezastínil naštěstí naši jednu z nejdůležitějších činností - prezentaci objektu. Prohlídková sezóna skončila na sklonku října. Musím přiznat, že návštěvníci té úplně poslední prohlídky, která byla ve státní svátek 28.10., byli velmi udiveni, že se za nimi dveře (bránu nemáme, nechal ji zbourat již Metternich) kláštera zavřou a další návštěvníci přijdou až s jarním sluncem v dubnu. Během zimy je klášter přístupný jen po objednání. Klášter se neprezentoval jen uvnitř svých zdí, ale účastnil se i vnějších aktivit. Na Dnech vědy a techniky v Plzni byl dne 19. září studentem KKY ZČU a místním průvodcem Michalem Širokým prezentován jeho výzkum závislostí pohybu vzduchu v konventní budově. A o měsíc později měl klášter své zástupce na veletrhu cestovních ruchu Plzeňského kraje ITEP 2008 ( 23.-25.10.). Díky Městu Plasy, které nás letos opět přizvalo na svůj stánek spolu s Hájovnou Lomany jsme mohli návštěvníky zvát do kláštera. Největší zájem byl tradičně o prohlídky vodního systému.

Stavební práce neutichly ani letos. Z Programu záchrany architektonického dědictví byla po několika letech dokončena obnova střešní krytiny na budově konventu. Střecha září nejen při pohledu z letadla (je to opravdu výborný orientační bod), ale i při pouhém sjíždění serpentinami do údolí Plas. Druhá významná oprava střešní krytiny pokračovala na prelatuře. Nová střecha i obnovený krov je nad hlavním schodištěm i nad celým sálem, kde nejvíc hrozilo zatékání do barokních fresek. Jedna z nich, schodištní freska Jákobův sen byla během září, října a listopadu restaurována a lešení, které ji zprvu podpíralo při opravě krovu a poté nosilo restaurátory, bylo sneseno a chodba zazářila i s freskou v celé své kráse. Práce provedli restaurátoři v čele s prof. Karlem Stretti. V závěru roku se rozeběhlo restaurování skříní a obrazů z původního klášterního vybavení, které je hrazeno z větší části z nájmu získaného od filmařů. Věžní hodinové ciferníky kvůli převodu budovy na nového správce restaurovány, bohužel, býti nemohou.

Uplynulý podzim byl zajímavý i z jiného důvodu. Při znovuodkrývání refektářního schodiště v konventu (dosud bylo přepatrováno, věrní návštěvníci si tam mohou pamatovat kancelář a vedle ní pokladnu, obojí bylo přesunuto před deseti lety do současných prostor v přízemí) byly vyčištěny přilehlé výklenky a v jednom z nich na nás čekal malý objev. Obrovské množství lahví (prázdných) od kvalitních koňaků i zahraničních vín. kromě toho jsou zde četné dokumenty, ponejvíce hostinského Karla Švejka (v konventu se nacházelo tzv. Kasíno) z počátku 20. století. A také kousky novin a v neposlední řadě povídka Hrob milenců od místního obrozeneckého spisovaele Jana z Hvězdy (Jan Jindřich Marek). Všechny tyto materiály budou předány do archivu. Objevy tímto neskončily, široký kámen opřený o zeď kláštera a částečně již skrytý v zemi, nechal při pečlivém vyzdvihnutí sklouznout náš zrak na pečlivě provedený znak předposledního opata Fortunáta Hartmana, který byl celou dobu otočený směrem k zemi a tedy zůstal nepoškozen od povětrnostních vlivů. Stavební úpravy, které se překlenou až do roku 2010, se odehrávají v druhém patře budovy konventu, kde se upravují prostory pro Centrální depozitář památkového ústavu. Součástí projektuje je i stavba výtahu, který zjednoduší nejen transport mobiliáře, ale hlavně přístup vozíčkářů do návštěvnické trasy. Staveniště bylo předáno dne 11. listopadu 2008.

Léto v klášteře

"Ač je venku tropické vedro, zachováváme pro vás v klášteře stále příjemný chládek. Doražte a okuste. " Nejednomu oku zalahodila tato zpráva a návštěvníci nás ani tento rok nenechali zahálet. V červenci a srpnu se rozeběhly naplno oba okruhy - konvent i sýpka, zájemce o Metternichovskou hrobku jsme odkazovali na vždy ochotnou paní Urbanovou, průvodkyni Městského úřadu. Uskutečnila se řada kulturních akcí (popsaných v sekci Proběhlé kulturní akce), mně zvláště milá věrnostní prohlídka a když to všechno sečteme, od června do září tudy prošlo více jak deset tisíc návštěvníků. Což je sice o patnáct set méně než loni, ale našim měřítkem je spokojenost lidí a kvalita prohlídek. A ačkoliv toto v žádných tabulkách není, ani za to nic moc neopravíme, ale možná to je cesta, jak nést odkaz cisterciáků, vychovávat lidi, kteří si váží hmotného i nehmotného dědictví, kteří se k nám také občas vrátí a nebo třeba jejich děti. 

Kromě prohlídek probíhá digitální focení historického knižního fondu. Fotograf Radek Kodera za pomoci pracovníků oddělení mobiliárních fondů z Plzně i správy kláštera bere do rukou jednu po druhé knihy zčásti z klášterní historické knihovny, zčásti tituly, které do ní byly později přiřazeny. Vzhledem k tomu, že finanční nouze zavedla opět zákaz jakéhokoliv vydávání peněz, rozběhly se dále jen práce, které jsou hrazeny z Programu záchrany architektonického dědictví. Oprava střešního krovu na prelatuře ještě ne, neboť tam kvůli převodu peněz to trvalo déle a finální rozhodnutí ještě nemáme, tak alespoň dokončení krytiny konventu. Firma Stavoservis nastoupila po plaské pouti na poslední etapu opravy, při které bude zřejmě definitivně odstraněna i docela vzrostlá břízka na okraji střechy nad vchodem do konventu, kterou jedna paní mylně pokládala za slavnostní máj na počest dokončení krovu. 

V druhé polovině července byly konečně zahájeny pokračovací práce na průzkumu Liškovy schodištní fresky Jákobův žebřík v budově prelatury, které vede prof. Stretti. Ač byla tato akce i námi mylně nazvána restaurováním, jednalo se pouze o jeho přípravu, kdy se sundavají fixace po zajištění fresky na lešení. Vzniklé nepříjemnosti se řešily dva týdny, naštěstí teď již můžeme oficiálně prohlásit, že restaurování probíhá. V září bylo vydáno závazné stanovisko a práce se rozběhly. Vzácná freska Jákobův žebřík, do které léta zatékalo, tak konečně bude důstojně opraven (včetně krovu a krytiny nad ní).

Ve vzpomínkách na letní práci nelze vynechat ani činnost firmy SPELEO Řehák, která v prvním červnovém týdnu provedla základní nedestruktivní průzkum vodního systému hospodářského dvora - zejména jeho severní části. Řeháci mají zmapovaný dokonale vodní systém pod budovou konventu a zčásti i pod dalšími budovami, ale prostor hospodářského dvora je opravdu terra incognita. Zatím jen nahlíželi, kde co je, na základě starých map a plánů mapovali, co se kde zachovalo a bylo by možné v budoucnu blíže prozkoumat. Jejich přítomnost byla opět moc milá, zvláště palačinkovou snídani na čerstvě posekaném trávníku asi hned tak nezapomeneme.

A nezapomeneme ani na červnový koncert skupiny Brutus, po kterém zůstala bez hlavy socha sv. Jana Nepomuckého v kašně mezi hospodářským dvorem a prelaturou. Po nehorázném vandalovi pátrá jak Město Plasy, tak i správa kláštera. Hlava byla naštěstí již novým výrobkem, Jan o ni nepřišel poprvé, a tak rodiny kameníka Bartoloměje Štěrby z Kozojed přichystala novou. Díky fotkám ochotných lidí s tím nebyl naštěstí problém.

Do paměti nás zaměstnanců se vryje i snad první stávka dne 14.6.2008. Připojili jsme se k jednohodinové stávce a to především za zvýšení svých neustále klesajících reálných mezd.  Byl to malý krok pro lidstvo, ale velký pro nás - objektové památkáře... Po některých návrzích stávkovat o polední pauze, které vzešly z jiných objektů, jsme objekt uzavřeli od jedné do dvou, návštěvníkům vysvětlili naši situaci a ve dvě je všechny provedli. Děkujeme za podporu i trpělivost.

Než přijde hlavní sezóna

Před hlavní sezónou se pozornost upíná různými směry. Některé aktivity spočívají v dolaďování připravovaných akcí, jiné se věnují samotnému chodu objektu a jeho každodenním radostem i strastem. Návštěvníci nás potěšili svojí pozorností hned o prvním dubnovém víkendu, hlavní prohlídkový okruh konvent si i přes kapky deště prohlédlo 56 návštěvníků. Mnozí z nich byli účastníci akce Gympl na cestách. Klášterní stěny byly ještě hodně prochladlé, ale my už se těšili, až se začne ohřívat.

Letošní rok je výjimečný tím, že regulace vzduchu podléhá přesným (a přísným) měřením našeho dlouholetého průvodce a studenta FAV ZČU Michala Širokého. Dne 13.dubna nainstaloval v budově konventu pro většinu lidí složitou síť zařízení, která v konventní budově měřila a digitálně zaznamenávala pohyb vzduchu i kolísání vlhkosti až do počátku června (5.6.). Více o tomto pro klášter důležitém projektu je k dispozici zde. Následuje zpracování dat a jejich vyhodnocení, které nám ukáže, jak správně v konventu pracovat se vzduchem a jak řešit zdánlivě banální otevírání oken nejen v jarních měsících. Nezapomínejme, že konvent, který má pod sebou dubovou konstrukci zaplavenou vodou, má svá specifika, která u jiných budov nenajdeme. A jsou zákonitosti, které tady zkrátka neplatí. V souvislosti s měřením proběhly i dvě přednášky vedené M. Širokým o jeho výzkumu.

Prohlídky se díky poctivému otvírání oken a pozvolnému napouštění teplého vzduchu stávaly postupně příjemné nejen pro duši, ale též pro tělo návštěvníků. Dne 15.5. jsme zápůjčkou z Horního Slavkova (Muzeum Sokolov) získali po několika letech jednání do expozice barokní obraz posledního plaského opata Celestina Wernera (v současnosti na něj vyrábíme rám). Zároveň další dva obrazy (veduta kláštera a Santiniho plán) doplnily ambitovou chodbu před kapitulní síní. Nakolik to prohlídky dovolují, probíhá po celé jaro oprava a obnova místností jihozápadního křídla prvního patra konventu po bývalém Muzeu osvobození. Budou opraveny omítky, nově vymalováno, opravena okna a většina barokních podlah, které zmizely na přelomu let sedmdesátých a osmdesátých pod ohyzdnými palubkami. Místnosti budou prozatímně sloužit Galerii Stretti.

Svoji pozornost nezaměřujeme jen na budovu konventu, klášterní areál je přeci jen rozsáhlejší. Především pokračují opravy na krovu prelatury. Ještě významnější událostí je postupné zcelování areálu kláštera. Dne 19.5.2008 převzalo vedení NPÚ Plzeň a správa NKP Klášter Plasy od Jednoty SD Plasy budovy bývalé sodovkárny, pivovaru, domu sládka, mlýna a domu mlynáře. Odkoupení a zapsání do katastrálních knih tomu předcházelo. Většina těchto budov by měla být zapojena do projektu Národního technického muzea - Centra stavitelského dědictví - Škola historických řemesel.

Od ledna do jara

Velikonoční svátky nechaly klášter uzavřený. Střechy pokryl lehký sníh (což tuto zimu nebylo až tak obvyklé) a nic nenasvědčovalo tomu, že se blíží nová turistická sezóna. Přeci však nezůstal klášter prázdný úplně. Na velikonoční neděli zavítali do konventních prostor členové plaského fotoklubu, jejichž fotografie doplní od poloviny května naše webové stránky.

Dne 6. února zapsal Národní památkový ústav do Ústředního seznamu kulturních památek ČR fond klášterní knihovny NKP Klášter Plasy čítající celkem 394 knihovních jednotek.

V pátek 1. února byly u silnice I/27 osazeny informační tabule IS 23 (Kulturní a turistický cíl). Na našich silnicích již běžné hnědé cedule, které zvou k návštěvě nejen památkových objektů, mohou konečně od letošní sezóny poutat pozornost všech projíždějících kolem Plas. Pravidelné prohlídky se sice ještě nerozběhly, ale objednané skupinky tu a tam přijdou, i když je chladné zdi konventu nezadrží na dlouho. Mnohem více je zájemců o svatební obřad. Vybírají mezi již tradičními oddávacími prostorami - kaplí sv. Bernarda a bývalou kapitulní síní. Během ledna a začátku února přišli shlédnout své budoucí pracoviště také tři noví sezónní průvodci. Zatím převládlo nadšení z objektu jako takového, tak je to dobré.

Dne 30. ledna prošly všechny používané komíny pravidelnou revizí. Zvláště na prelatuře je komínový systém velmi zajímavý a pochopit ho a naučit se s ním efektivně pracovat ku prospěchu obou stran vyžaduje mnoho trpělivosti. Ale výsledek stojí za to. Péče není věnována jen samotným budovám, ale i prostranství kolem. Stromy, na jejichž pokácení bylo již dříve vydáno závazné stanovisko, byly během ledna poraženy. Na jeden z nich byli pozváni horolezci, protože se nacházel vedle sýpky přímo u hlavní silnice, jejíž uzavření by bylo komplikovanější než tato akce. Všechny stromy byly prohnilé, přesto ještě dobře poslouží v kamnech. Ještě že ty komíny už mají svou revizi.

Dne 17. ledna zavítal do Plas právník ústředního pracoviště NPÚ, který byl přímo na místě obeznámen se situací kolem pozastaveného odkupu dvou budov v areálu kláštera - bývalého pivovaru a sodovkárny. O měsíc později, v den druhé volby prezidenta ČR (15.2.2008) měla být na Ministerstvu kultury ČR podepsána odkupní smlouva. Následují další jednání všech aktérů, schůzka se zástupci Národního technického muzea s plzeňským NPÚ proběhla přímo v objektu o několik dní později, 20.února.

Dne 11. ledna nás opět navštívili Řeháci - Josef Řehák starší i mladší. Provedli kontrolu systému, zvláště proražené zdi, která byla provedena v rámci odvodňování dvorku u kostela, chviličku poseděli, z přetažených dat zjistili, že už nedochází k výkyvům hladiny bazénů a tudíž se dostáváme ke stavu, kdy vodní systém je natolik samostatný, že dokáže bez problémů reagovat na jakékoliv změny. Tak ještě obnovit přívod pramenité vody do základů konventu a bude to paráda. Návštěva vždy milá byla doplněna o týden později další dvojicí z téže firmy.

Začátkem ledna se s nebývalou vervou rozběhly úklidové práce v konventu. Už dlouho nebyly všechny římsy na chodbách i v kaplích či kapitule tak nádherně zbavené prachu a jiných nečistot. Luxování zabralo několik dní, ale vyplatilo se. Stejně jako mytí i těch nejvyšších oken. Jak je všude najednou světlo. Dodrželi jsme klášterní zvyklosti, podle kterých úklid většinou prováděli novicové nebo zájemci o vstup do řádu a tak si noví zaměstnanci pěkně užili.

 

LP 2007

Podzim a zima

Dne 8. října proběhlo v prostorách prelatury taktické cvičení Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Cílem bylo taktické nasazení sil a prostředků jednotek PO na likvidaci požáru a vyhledávání a evakuace osob. Vzhledem k charakteru budovy, která je národní kulturní památkou, byla voda ze Střely sice čerpána, ale přiváděna jen ke vchodovým dveřím, dál byly hadice nezavodněné. Cvičení, které bylo řádně schváleno, proběhlo pod dohledem zástupců kláštera i několika zvědavců.

Kdo procházel poslední dobou kolem bývalé prelatury nebo chcete-li Metternichovského zámku, těžko si mohl nevšimnout, že bylo započato s výměnou střešní krytiny. Pro tento rok "jen" nad zámeckým sálem ve směru k řece. Méně viditelná je souběžná oprava samotného krovu prelatury. Nejstarší a nejkrásnější krov, který prochází z konce 17. století, byl léta poškozován vinou neustálého zatékání skrze vadně vypálenou střešní krytinu. Během výměny (protézování) trámů a ramenátů jsou části napadené dřevomorkou velmi opatrně vyřezávány a nahrazovány novými. Tesařsky náročné práce prováděné firmou Tesmo byly přerušeny před Vánocemi, aby se ještě v lednu znovu rozeběhly. Nejvíce postiženým místem je krov nad schodištěm vedoucím k hlavnímu sálu. Pokud jste letos navštívili některý z koncertů, výstavy nebo při jiné příležitosti stoupali po schodišti do sálu, neuniklo Vám mohutné lešení. bylo postaveno již koncem roku 2006, aby podepřelo rozměrnou fresku nad schodištěm při zmíněné opravě dřevěných prvků. Výměna se totiž netýká jen krovové, ale i stropní konstrukce, která fresku drží. Aby bylo možné vyměnit některé napadené části trámů přímo nad freskou, musela být tato zespodu podepřena fošnami, které stojí přímo na lešení, aby se o ně mohla dočasně opřít.

Podobně skrytou prací jako oprava krovu a střešní krytiny na prelatuře je odvodnění malého dvorku mezi konventem a kostelem. Pro plaský konvent je voda sice nesmírně důležitá, vždyť piloty i rošt, na kterých konvent stojí, musejí být neustále pod vodou, ale i její nadměrné množství stavbě vadí. Proto bývala veškerá dešťová voda sváděna do podzemních kanálů okolo konventu, které ji nepouštěly na rošt, ale odváděly přímo do Královské štoly, odkud již směřovala do Střely. Posledním místem, kde se dostávala voda po deštích ve velké míře do systému samotného základového rámu, by malý dvorek mezi konventem a kostelem. Veškerá voda zvláště z jižní střechy kostela způsobovala v deštivých dnech nadměrné zvyšování hladiny. Z toho důvodu je budována nová kanalizace, která tuto vodu odvede do jednoho z podzemních kanálů, aby se místo na rošt dostala Královskou štolou do řeky. Stejně jako všechny práce, které v klášteře souvisejí s vodou, provádí i toto odvodnění firma SPELEO-Řehák, bez nichž by se fungování jen těžko obnovovalo.

V polovině měsíce října (15./16. října) přestaly jít hodiny na sýpce. Barokní hodinový stroj, který je stejně starý jako stavba sama (1685-1686), je od roku 1981 v péči pana Roberta Drozdy. Občasné vrtochy stroje, např. pokud pana Drozdu někdo v natahování zastupuje, nejsou neobvyklé, ale nyní se po plaské kotlině rozhostilo ticho na více jak měsíc. Člověk si jej uvědomí, až když hodiny nejdou... Ale 20. listopadu už bylo vše jak má být, hodiny začaly znovu odbíjet a jdou dál. Prý s nimi pan hodinář zkoušel možné i nemožné, daly mu zabrat. Ale ony mu to vynahradí...

Návštěvnická sezóna

Aby si prohlídkové okruhy mohl vychutnat i ten, který se do plaského kláštera vrací, dochází v expozici často ke změnám. Když pomineme změny pramenící z výsledků nových bádání, jsou zde i nové předměty. Na začátku léta byl do kapitulní síně nově instalován původní čtecí pult, který je dokonce vyobrazen na freskách v ambitové chodbě. Jedná se skutečně o jeden z původních kousků vybavení kláštera. Rovněž původní jsou dva nástěnné obrazy vzniklé na půdě kláštera, jež znázorňují důležité okamžiky v dějinách kláštera - jeho založení a jeho "znovuobnovení" po roce 1620. Kde tyto obrazy byly dříve umístěny těžko říci, v samotném klášteře spíše ne.

Modrá štola: Dne 23. dubna byl otevřen vnější výduch z Modré štoly. Její úloha ve vodním systému je již dostatečně objasněná, nicméně její vztah s systému větracímu není zcela zřejmý. Po konzultacích se SPELEO Řehák došlo na toto řešení a také na měření. Modrá štola by tak měla nasávat vzduch z prostoru jižního základového bazénu a "vyfukovat" jej ven z kláštera. Hned v pondělí v 15:00 při otevřených oknech 2. patra konventu byla teplota u jižního zrcadla 7,9°C, den nato (úterý 24.4.) pršelo, výduch ze štoly byl uzavřen, přesto teplota u bazénu dosáhla ráno 8,8°C. Ve středu ve 14:00 při otevření oken 2. patra a výduchu (teplota při otevření 8,1°C), ve čtvrtek v 14:15 teplota 8,7°C. V neděli byl pro lepší kontrolu a stabilitu systému uzavřen další nasávací komín na rajském dvoře (zhruba ve 14hod). Digitální měření pokračuje dále během celého roku.

Zas nový rok

V prvních měsících letošního roku došlo po přibližně deseti letech k výměně prostor mezi Centrálním depozitářem a klášterem v rámci konventu, takže správa objektu sjednotila celé první patro pod sebe. Otevřel se tak prostor pro rehabilitaci těchto místností po bývalém Muzeu osvobození. Dotčené místnosti budou v první fázi upraveny pro Galerii Stretti, která je zatím návštěvníkům uzavřena, výhledově pak využity k rozšíření hlavního prohlídkového okruhu, popřípadě jeho rozdělení na okruh hlavní a tématický.

Vymezení ohledně užívání jednotlivých pater umožnilo rozšíření prostor pro výstavy, již tradičně pořádané v jižním rondelu (rohová místnost, bývalá hovorna mnichů), o sousední místnost. V obou místnostech byl instalován galerijní systém, byly upraveny elektrorozvody, drobně vyspraveny dveře, okna i podlahy.

Změna nastala i v prohlídkové trase. Expozice v nemocničním křídle, která je zaměřena na dějiny lékárenství nejen v Plasích, byla v chodbě doplněna o plastiky, obrazy a grafiky svatých ochránců a patronů proti různým chorobám a bolestem. Bylo tím nahrazeno zbylé torzo původní expozice zrestaurovaných obrazů z depozitářů hradů a zámků Plzeňského kraje. Drobných kosmetických úprav také doznala expozice v knihovním křídle konventu. Změna, která bohužel nenastala, se týká rozšíření prohlídkových okruhů na klášterní (dnes farní) kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kvůli další výměně na postu ředitele NPÚ-ú.o.p. v Plzni nebylo jednání o zřízení prohlídkového okruhu do kostela dokončeno. Snad tedy za rok (nebo ještě déle).

Stavební úpravy pokračovaly i v přízemí konventu. Po téměř třech letech byla dokončena oprava jihovýchodní ambitové chodby včetně elektrorozvodů a zahájeny práce na opravách dveří a oken, takže chodbu již nehyzdí lešení s roztrhaným igelitem. Přes mírnou zimu pak pokračovaly práce na opravách jižní části hospodářských dvorů (střešní krytina, krovy, zajištění statických poruch), letos k nim přibude ještě oprava střešního pláště na budově konventu (ačkoliv se ani letos nedotáhne do konce a zhruba polovina vstupního křídla zůstane do roku 2008). Na své si přijde i prelatura, proběhne oprava krovu a položení nové střešní krytiny nad schodištěm a hlavním sálem. I nadále tak zůstane lešení v prostoru zmiňovaného schodiště. Dokud nedojde k úplné výměně a protézování vazných trámů nesoucích fresku od Jana Kryštofa Lišky, bude tam. (Na tomto úkolu se kromě firmy Tesmo podílí i prof. Karel Stretti.)

Novým nájemcem v přízemí konventu se začátkem roku 2007 stalo ENVironmentální Informační Centrum Plasy, které 11. ledna 2007 v 10:00 zahájilo oficiálním otevřením svoji činnost. Každý, kdo přijde, se zde může dozvědět o kvalitě vod, ovzduší, ochraně přírody i stromech a rostlinách v zahradě. Zároveň ENVIC připravuje výukové programy zaměřené na mládež i děti. Zkrátka nepřijdou ani dospělí, mohou se těšit na zajímavé přednášky i výstavy.

Klášter Plasy  /  Plzeňská 2, 331 01 Plasy  /  tel.: 373 322 174  /  e-mail: plasy@npu.cz
Aktualizace: 21.11.2017 • webagrafikanavlně