Klášter Plasy

KLÁŠTER PLASY

Interiéry

Pokud máte nějakou fotografii zdejšího kláštera a chtěli byste nám ji zdarma poslat v elektronické podobě pro uveřejnění na těchto stránkách, neváhejte a tuto nám zašlete na náš email.

KONVENT

Ambitová chodba
  Knihovní skříně
  Jižní schodiště
Secesní lékárna
  Kaple sv. Bernarda
  Klenba kapituly

» Více fotografií

KOSTEL

Hlavní loď
  Hlavní oltář
  Detail výzdoby varhan
Ostatky sv. Antonia
  Severní boční oltář
  Náhrobek

» Více fotografií

SÝPKA

Kaple sv. Máří Magdalény
  Hodinový 
			stroj   Pole lodi horní kaple

» Více fotografií

PRELATURA

Freska sálu
  Sál
  Socha na schodišti

» Více fotografií

HOSPODÁŘSKÝ DVŮR

Sádky
  Okno původní sýpky
  Černá kuchyně

» Více fotografií

ALBUM MAJETKU RODU METTERNICHŮ


 
 

» Více fotografií

Ke stažení

Tapety na plochu Vašeho monitoru:

1280×1024
 
 
1024×768

Exteriéry

U veškerých fotografií zdejšího kláštera (exteriéry i interiéry) respektujte, prosím, autorská práva a bez souhlasu správy objektu tyto svévolně nepublikujte či nepoužívejte jinak než pro ryze soukromé účely.

KONVENT

Letecký pohled
  Rajský dvůr s hadem
  Boží oko
Erb Tyttla
  Průčelí konventu
  Nemocniční křídlo od západu

» Více fotografií

KOSTEL

Původní konventní kostel   Okna 
			hlavní lodě   Tympanon
Kostel a kapitula
  Presbytář kostela
  Portály severního transeptu

» Více fotografií

SÝPKA

Celkový pohled na sýpky
  Ciferník   Okenní ostění

» Více fotografií

PRELATURA

Prelatura / zámek
  Altán a věž sýpky
  Nová prelatura

» Více fotografií

HOSPODÁŘSKÝ DVŮR

Severní dvůr
  Průčelí staré sýpky
  Detail vrcholu štítu

» Více fotografií

 

Panoramatické fotografie

Santiniho samonosné schodiště
  Meditační kaple sv. Bernarda
Ambitové chodby v patře konventu   Plaský klášterní areál
Velký knihovní sál konventu   Rajský dvůr
Reprezentativní schodiště konventu    

» Více fotografií

 
Klášter Plasy  /  Plzeňská 2, 331 01 Plasy  /  tel.: 373 322 174  /  e-mail: plasy@npu.cz
Aktualizace: 21.11.2017 • webagrafikanavlně