Klášter Plasy

KLÁŠTER PLASY

Hospodářský dvůr - exteriéry

 

Severní dvůr
  Stará sýpka
  Stavení u řeky
  Prostřední stavení
  Barokní kolny
  Gotické okno
  Kašna
01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
Průčelí staré sýpky
  Detail vrcholu štítu
  Stará sýpka - detail
  Rindhof
  Lucerna věže sv. Floriána
  Socha sv. Jana Nepomuckého
  Socha sv. Bernarda
08
  09
  10
  11
  12
  13
  14

autoři fotografií: Duchoň Pavel: 02, 03, 05, 06, 07 / Kornatovský Ivo: 01, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 / Lomičková Radka: 04

Klášter Plasy  /  Plzeňská 2, 331 01 Plasy  /  tel.: 373 322 174  /  e-mail: plasy@npu.cz
Aktualizace: 18.10.2017 • webagrafikanavlně