Klášter Plasy

KLÁŠTER PLASY

Kostel - exteriéry

 

Původní konventní kostel
  Průčelí kostela
  Závěr kostela
  Kostel v zimě
  Okna hlavní lodě
  Tympanon
  Pohled od sýpek
01
  02
  03   04
  05
  06
  07
Presbytář kostela   Nároží severního transeptu   Portály severní příčné lodi   Jižní transept se sakristií   Bývalý vchod z konventu do kostela   Střecha presbytáře s věžičkou   Schodištní věž a šmorce konventu
08
  09
  10
  11
  12
  13
  14

autoři fotografií: Duchoň Pavel: 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 / Kročáková Sylvie: 01, 03

Klášter Plasy  /  Plzeňská 2, 331 01 Plasy  /  tel.: 373 322 174  /  e-mail: plasy@npu.cz
Aktualizace: 18.10.2017 • webagrafikanavlně