Klášter Plasy

KLÁŠTER PLASY

Konvent - interiéry

 

Ambitová chodba
  Ambitová chodba
  Freska u schodiště
  Ambit v přízemí
  Čítárna
  Jižní rondel
  Kaple sv. Bernarda
01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
Kaple sv. Bernarda
  Kapitulní síň
  Kapitulní síň
  Klenba kapituly
  Knihovní skříně
  Freska v knihovním sále
  Knihovní sál - detial
08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
Knihovní sál
  Sv. Štěpán Harding
  Knihovní sál
  Erb opata Fortunáta Hartmanna
  Pracovna písaře
  Detail dřevořezby skříně
  Detail lékárenské skříně
15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
Barokní prevéty
  Chodba nemocničního křídla
  Klenba nemocniční kaple
  Secesní lékárna
  Sv. Jakub Větší
  Detail expozice lékárenství
  Detail expozice lékárenství
22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
Hodiny opata Evžena Tyttla
  Pracovna opata
  Poslední opat Celestin Werner
  Detail výzdoby letního refektáře
  Detail krabicového zámku
  Zimní refektář
  Sousoší Vidění sv. Luitgardy
29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
Freska u severního schodiště
  Jižní schodiště
  Schodiště u severního rondelu
  Schodiště u nemocničního křídla
  Schodiště u nemocničního křídla
  Ambitová freska v jihovýchodním křídle
  Ambitová nárožní freska u jižního rondelu
36
  37
  38
  39
  40
  41
  42

autoři fotografií: Cílek Václav: 11 / Duchoň Pavel: 01, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 38 / Houbová Andrea: 33 / Charvát Marek: 05 / Kornatovský Ivo: 03, 04, 06, 08, 09, 36, 39 / Kročáková Sylvie: 02, 07, 30, 34 / Mádl Martin: 24, 37, 41, 42 / Nežádal Ladislav: 35 / Stach Daniel: 25 / Široký Michal: 13, 14, 40

Klášter Plasy  /  Plzeňská 2, 331 01 Plasy  /  tel.: 373 322 174  /  e-mail: plasy@npu.cz
Aktualizace: 18.10.2017 • webagrafikanavlně