Klášter Plasy

KLÁŠTER PLASY

Prelatura - interiéry

 

Freska sálu
  Vítězství církve
  Lustr
  Socha na schodišti
  Schodiště
  Jákobův žebřík
  Vchod
01    02
  03    04    05    06    07 
Čistidlo
  Mříž
  Sál
  Podlaha
  Detail sochy
  Sál - ústřední pohled
  Samson
08    09    10    11    12    13    14 

autoři fotografií: Cílek Václav: 04 / Duchoň Pavel: 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 / Charvát Marek: 01, 06 / Lev Jiří: 05

Klášter Plasy  /  Plzeňská 2, 331 01 Plasy  /  tel.: 373 322 174  /  e-mail: plasy@npu.cz
Aktualizace: 18.10.2017 • webagrafikanavlně