Klášter Plasy

KLÁŠTER PLASY

Sýpka - interiéry

 

Vchod do spodní kaple
  Pole klenby kaple sv. Václava
  Závěr kaple sv. Václava
  Loď spodní kaple
  Vchod do kaple sv. Václava
  Dlažba horní kaple
  Patro severního křídla sýpky
01
  02   03
  04
  05
  06
  07
Pole lodi horní kaple
  Zbytky paláce   Přízemí sýpky   Závaží   Patro pod hodinovým strojem   Závěr spodní kaple   Freska v presbytáři
08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
Hlavice spodní kaple
  Kaple sv. Máří Magdalény
  Okno závěru horní kaple
  Pavučina
  Schodiště
  Hodinový stroj
  Vnitřní ciferník
15
  16
  17
  18
  19
  20
  21

autoři fotografií: Duchoň Pavel: 01, 02, 03, 04, 05, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 / Hácová-Klimešová Hana: 21 / Charvát Marek: 09, 10, 11, 12 / Lev Jiří: 06, 07, 08

 

Klášter Plasy  /  Plzeňská 2, 331 01 Plasy  /  tel.: 373 322 174  /  e-mail: plasy@npu.cz
Aktualizace: 18.10.2017 • webagrafikanavlně