Klášter Plasy

KLÁŠTER PLASY

Archiv proběhlých akcí

roky: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

Rok 2007

Adventní koncert Richarda Sporky

K závěru roku patří již neodmyslitelně adventní koncerty. Ten letošní zazněl v zámeckém sále v neděli 16.12.2007 odpoledne. Pan Richard Sporka představil příchozím opět nového hosta, tentokráte k varhaníkovi Janu Valtovi přibyl jeho syn - houslista Jan Valta jr. Sál záhy zaplnila nejen díla klasická od Johanna Sebastiana Bacha či Antonia Vivaldiho, ale hlavně česká produkce z pera Jakuba Jana Ryby, Matěje Václava Štayera či V. K. Holana Rovenského. Mnohá z nich jsou známá, dala se v duchu pobrukovat. I přes teprve adventní čas zazněly též koledy, které celý koncert ukončily. Postupně dohořel i oheň v krbu, který byl sice udržován několik dní i nocí, ale sál stejně nevytopil. Teplé oblečení tak i letos bylo nedílnou součástí příjemného zážitku.

Rozsvěcení vánočního stromu

Dne 29.11.2007 proběhlo před klášterem slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Žáci ze ZUŠ připravili poté pro všechny, kteří se přišli podívat, hudební vystoupení v zimním refektáři kláštera. Účast byla obdobně vysoká jako při lampiónovém průvodu. Strom zůstal rozsvícený až do Vánoc.

Lampiónový průvod

Všechny děti z Plas i okolí se dočkaly. Lampiónový průvod pořádaný Městskou knihovnou v Plasích, Základní uměleckou školou a Klášterem Plasy se ve čtvrtek 1.11. krátce po šesté hodině večerní vydal na svoji každoroční cestu. Od plaské Střední odborné školy přešlo s rozsvícenými lampióny více než dvě stě dětí i dospělých ke konventu bývalého kláštera. Zde na ně čekala druhá část večera, hudební vystoupení žáků místní ZUŠ. Díla barokních i současných skladatelů zaplnila potemnělé chodby konventu. Během hudebního putování se mohli návštěvníci blíže seznámit i s dalšími institucemi, které v budově stejně jako ZUŠ mají své sídlo (Environmentální informační centrum a obchod Keramika). Tečkou za právě proběhlou sezónou bylo i malé ohlédnutí za pořádanými akcemi v podobě vystavených plakátů i několika málo fotografií. Nečekaně velká účast na lampiónovém průvodu všechny pořádající mile potěšila, děkujeme za ni!

Plaské motivy

Prodejní výstavu svých maleb s plaskými motivy si zvláště pro místní obyvatele připravili studenti Akademie umění v Praze. Ti díky svému profesorovi panu Strettimu, jehož malířská rodina z Plas pochází, tráví během studia alespoň týden v Plasích, kde se věnují malbě plenéru. Výstava, která probíhala od 16. do 19.10.2007 v jednom z pater sýpky, upoutala zaslouženou pozornost. I na slavnostní zahájení přišlo na čtyřicet lidí.

Mauritius Vogt: Vanitas Vanitatum

Mauritius Vogt byl plaský cisterciák, který se zapsal nejen do dějin hudby, ale byl též historikem, kartografem i básníkem. Soubor staré hudby ENSEMBLE INÉGAL nastudoval a v neděli 15.9.2007 v klášteře uvedl jedno z jeho mála dochovaných děl, sbírku árií Vertumnus vanitatis. Koncert z cyklu České hudební baroko - objevy a překvapení tak do Plas vrátil jedinečnou skladbu tohoto polozapomenutého génia, jak jej sami interpreti nazývají. Mauritius Vogt psal své dílo v latině. Ale díky překladu árií, které přeložil pan Martin Svatoš, se tak i ti z nás, kteří latinu již tak neovládají, mohli zaposlouchat nejen do tónů, ale i do slov. A že bylo do čeho. Vogt líčí velmi pestrobarevně různé variace marnosti lidského počínání, pachtění i všeho snažení. Ovšem s jednou výjimkou, která dává životu smysl - láska k Bohu. Opravdu nádherný koncert si však vychutnala jen hrstka přítomných. Škoda, byla to jedinečná příležitost, která stála za to. Atmosféru totiž dotvářela i skutečnost, že se koncert konal v sále bývalé prelatury, kterou Mauritius Vogt nejednou procházel...

Fotoklub Plasy

Dvakrát v roce 2007 uspořádal Fotoklub Plasy v zámeckém sále výstavu nejen vlastních děl. Na přelomu června a července bylo možné shlédnout 3. ročník celostátní fotografické soutěže PLASKÁ LÍPA na téma "A svět by se zastavil..." spojenou s vyhlášením vítězů. Na konci léta to byl pro změnu 2. Plaský fotosalón, který zájemce o fotografování i jiné milé zvědavce lákal do sálu. Vystavovali členové fotoklubu Amfor Rakovník a opravdu se bylo na co dívat. Není divu, že si sem cestu našlo na pět set lidí.

Noční prohlídky

V pátek a v sobotu (24.-25.8.2007) zůstaly dveře kláštera otevřené i po setmění. Velcí i malí měli možnost poznat klášter z trochu jiné stránky než jindy. Divadelní spolek Tyl z Čisté připravil ve spolupráci s osazenstvem kláštera již tradiční noční prohlídky, které každý rok na sklonku léta nabízejí možnost seznámení s klášterem i jeho dějinami trochu odlehčenou, přesto ale stále seriózní formou. Tentokráte to byly klášterní pověsti, které jsme si pro vás připravili. Proč se nedozvědět, jak se stal plaský ovčák opatem, jak vodník zachránil (a dodnes chrání) vodní systém pod konventem, nebo jak to bylo s hledáním pokladu za Metternichů? Pozorní návštěvníci zahlédli i stín kopajícího muže. Zkrátka o překvapení a zážitky nebyla nouze. A potvrdila nám to i hojná účast, na sedm set návštěvníků, kteří se nebáli přijít. Tak to za rok zkuste taky. Zas bude na co se těšit.

Netradiční prohlídky aneb Cisterciáci a voda

Rezervovat prohlídku se vyplatilo. Velkému zájmu se opět těšily tradičně Netradiční prohlídky konané o největším plaském svátku - pouti Na Královnu, letos uskutečněné 11.8.-12.8.2007. Na tři čtvrtě hodiny se návštěvníci ponořili do světa cisterciáckých klášterů a jedné z jejich nepostradatelných součástí - vody. Dokonale technicky zvládnuté stavby šedých mnichů reprezentuje plaský klášter v mnoha směrech. Zájemci o prohlídky se dozvěděli o způsobu stavění klášterů, o specifikách plaského domu a nechali se bez odporu vlákat do uzounkých vzdušníkových chodeb, které procházejí vnitřní zdí budovy a o kterých se mluví jako o plaském podzemí. O větracím systému toho sice ještě nevíme tolik jako o systému vodním, ale i tak bylo co vysvětlovat a chápat. Vzdušníkové chodby, respektive chodbičky nebyly nikdy stavěny jako chodby průchozí, snad nám tedy nebudete mít za zlé, že je zpřístupňujeme jen jednou za rok a to navíc jen malým skupinám, byť v krátkých intervalech.

Plaská pouť

Pouť v Plasích připadá díky zasvěcení klášterního kostela na svátek Nanebevzetí Panny Marie slavený 15.srpna. Proto se každý rok pouť koná o tomuto datu nejbližším víkendu. Klášter nabízí kromě běžných prohlídkových tras také již tradičně "Netradiční prohlídky" zaměřené na vodní systém, jehož část je právě jednou za rok zpřístupňována. V celém areálu kláštera se toho díky dalším institucím koná více. Prostranství před konventem se už druhým rokem zaplnilo středověkým jarmarkem, který nabídl nádhernou protiváhu hlučící pouti, která se rozprostírá všude v centru města. Během pouti proběhla též výstava květin Českého zahrádkářského svazu v Plasích pod názvem Zámecký květ. Konala se na zámeckém sále a i přes obavy z příliš teplého srpnového počasí, které nechávalo rostliny velmi rychle odkvést, byla výstava bohatá a plná inspirací. Trochu jinou výstavu nabízela studentka místního gymnázia Jana Mašková. V altánu u sýpky vystavovala malbu, šperky i prostorovou tvorbu. Na nedostatek lidí si o tomto víkendu i přes lehce zamračenou oblohu opravdu nikdo nemohl stěžovat. Těšíme se na příští rok.

Divadelní představení

Během léta 2007 hostil klášter několik divadelních představení. Dne 17.8. to bylo Divadlo Klauniky Brno, které představilo publiku svoji stálici - didaktickou klaunikyádu Don Quijote de la Ancha na motivy románu Miguela Cervantese. Představení, které dle jeho tvůrců prodlužuje život, bylo uchopeno dle vzoru Jana Ámose Komenského a jeho vyučovacích metod. Nevtíravé a velmi příjemné zapojení publika tak bylo nedílnou součástí.

V rámci projektu Oživené památky uvedlo sdružení Zapálení pro dobrou věc hru Zánik domu Usherů. Zimní refektář i přilehlé prostory se proměnily na jeden červencový večer (14.7.) v dům Usherů. Velmi nápaditě sehrané autorské představení, které se inspirovalo povídkou E. A. Poea, by si však zasloužilo větší návštěvnost.

Jindřich Štreit - Vztahy

Výstava jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů Jindřicha Štreita byla na začátku léta umístěna ve spolupráci s Ivo Kornatovským do tradiční výstavní místnosti konventu, do bývalé letní hovorny řeholníků (jižního rondelu). Několik desítek černobílých fotografií na jedno z nedůležitějších témat v životě Vztahy bylo k vidění od 5.7. až do 19.8.2007. Jen díky osobnímu vztahu autora na plaský klášter bylo možno jeho fotografie shlédnout i u nás a hostit tak jednu z jeho největších výstav. A bylo se na co dívat. Fotografie, za kterými se rozbíhají rozličné příběhy často upoutaly pohled na hodně dlouho. A nejednou se člověk až nevěřícně pozastavil nad naprosto obyčejnými, ale přesto krásnými výjevy. Ta výstava byla opravdu nádherná.

Lehce zpestřené prohlídky

Začátkem července (1.-8.7.2007) se po celý týden konaly lehce zpestřené prohlídky. Dětský divadelní soubor Trilobiti z Líbeznic představil návštěvníkům na konci každé odpolední prohlídky v krátké scéně pověst vážící se ke klášteru.

Výstava ZUŠ

Celý červenec probíhala v přízemí konventu výstava dětí ze Základní umělecké školy v Plasích pod vedením Hany Škopové. Témata kreseb, koláží i jiných děl byla pestrá: Plasy - klášter i město, Život ve vodě, Les a ptáci, Voda, Čas. Nejedno vystavené dílo zaujalo pozornost, pro místní byly zvlášť poutavé kresby Plas, jak je děti vnímají. Berušky z kamene zůstaly v chodbě i po skončení výstavy. A pokud nezemřely...

Koncerty

Hned dvakrát na začátku léta se zámecký sál zaplnil lidmi i hudbou. První koncert připravila již skoro tradičně Plzeňská filharmonie dne 22.6.2007.

Druhým koncertem o čtrnáct dní později se prezentoval Katalánský komorní orchestr a Nová Česká píseň. Ti představili španělskou hudbu na dílech barokních autorů, v druhé polovině koncertu zazněla barokní Mše A dur pro sóla a sbor od Francisca Juncá.

Divadlo ŠUS

Po několika úspěšných představeních pro děti nejen na hradě Švihově, zavítal divadelní soubor ŠUS i do zimního refektáře konventu, aby ve dnech 19. - 21. června sehrál pět loutkových představení pro téměř 300 těch dětí z mateřských škol a nižších ročníků prvního stupně ZŠ z okolí.

 

Klášter Plasy  /  Plzeňská 2, 331 01 Plasy  /  tel.: 373 322 174  /  e-mail: plasy@npu.cz
Aktualizace: 21.11.2017 • webagrafikanavlně