Klášter Plasy

KLÁŠTER PLASY

Archiv proběhlých akcí

roky: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

Rok 2008

Adventní koncert Ludus musicus

13. prosince

Byla sobota odpoledne před třetí nedělí adventní. Vokálně instrumentální soubor Ludus Musicus pod vedením Františka Běhounka zaklepal na dveře kláštera a během chvíle naplnil celou kapli sv. Bernarda písněmi s adventní tematikou i spoustou lidí, kteří si je přišli poslechnout. Advent jakožto doba čekání na příchod Ježíše Krista se v písních najednou zjevil jinak, než jej známe - honění pracovních i osobních povinností, které do konce roku prostě musí být hotovy jsou nám asi známé víc než doba tichá, soustředěná, postní, doba očekávání, těšení se na slavnost Narození Páně a celou následující dobu vánoční. Kousek takovéhoto adventu si mohl odnést po skončení každý domů. Ať už ti, kteří se jen svíčkami ozářenou chodbou konventu vydali po kratší trase, a nebo ti, kteří neváhali a zvolili, delší, ale hezčí variantu. Děkujeme, že jste přišli.

Cisterciácké noci

5. a 6. září

Letošní noční prohlídky se zaměřily na nejvýraznější osobu zdejších dějin - opata Evžena Tyttla, stavitele budovy konventu. Návštěvníci byli nejdříve pozváni na jeho křtiny ke správci dobříšského panství. Předpověď sudiček napověděla mnohé o jeho dalším životě a malý Jan opravdu vstoupil do plaského kláštera a s řeholním jménem Evžen započal zde svůj nový život. Během noviciátu se s návštěvníky učil latině i zpěvu, podpořili jsme jej při skládání věčných slibů a byli svědky selskému povstání i čarodějnickým procesům. Žádné skupině se nepodařilo změnit běh dějin, při volbě opata Evženův protikandidát neuspěl a nový opat Evžen Tyttl se mohl začít věnovat stavbě konventu na dřevěném dubovém roštu. A tak jak tomu bylo roku 1736 při oslavě dokončení stavby, tak i nyní oslavili návštěvníci položení základního kamene hostinou. Děkujeme, že jste se nebáli zúčastnit a spolu s herci Divadelního spolku Tyl Čistá i spolu s našimi průvodci prošli nočním konventem i dalším kusem jeho dějin a přispěli tak k příjemnému zážitku.

Netradiční prohlídky vodního systému

16. a 17. 8. 2008

Konventní budova nechává člověka nejednou žasnout nad svou dokonalostí. Tak je tomu i v otázce vodního systému, jemuž jsou každoročně věnovány speciální Netradiční prohlídky. Padesátiminutová prohlídka ponechala opět stranou uměleckou krásu stavby a věnovala se technickým jedinečnostem stavby: základovému roštu, jehož stále vodou omývané dřevo nese celou stavbu, dále vzdušníkovým chodbám a větracímu systému vůbec i dosud nezpřístupněným místnostem spjatým s dopuštěním vody i její filtrací. Díky telefonickým rezervacím jsme bez většího čekání mohli tyto skvosty přiblížit více jak sedmi stům zájemců, kteří na trasu vycházeli každých dvacet minut. Část z nich si funkčnost systému vyzkoušela i na vlastní kůži, neboť při sobotním dešti vzdušníky odváděly vodu z povrchu opravdu dokonale.

Pouť Na Královnu - dobové tržiště

16. a 17. 8. 2008

Občanské sdružení Plaská lilie uspořádalo i tento rok v prostorách před budovou konventu dobové tržiště, které tradiční plaské pouti Na Královnu (tedy na slavnost Nanebevzetí Panny Marie) dává již několikátý rok zcela nový nádech. Příjemná atmosféra, zajímavé ruční výrobky i tradiční řemesla zaujaly právem všechny příchozí.

Markéta Luskačová - "Poutníci a Šumiac"

28.6.2008-17.8.2008

Nejeden zájemce využil možnosti zhlédnout výstavu fotografií jedné z nejznámějších českých fotografek současnosti Markéty Luskačové. Jednalo se o jeden z prvních cyklů, které autorka nafotila na Slovensku na přelomu 60. a 70. let. Každodennost, která z fotografií vystupovala, vracela každého k jeho vlastním kořenům a otázkám po tradicích i zvycích, které většinou již odvál čas. Děkujeme autorce i iniciátorovi výstavy, panu I. Kornatovskému, za možnost přijmout alespoň na čas pod střechu kláštera právě tyto fotografie. (Foto z vernisáže laskavě poskytli: Ivo Kornatovský, Petr Mašek a Ladislav Nežádal.)

Věrnostní prohlídka - Expedice Plasy

 31.7.2008

V polovině prázdnin se uskutečnila prohlídka s pracovním názvem věrnostní. Členové Expedice Plasy, které my zaměstnanci kláštera známe jako spoustu tatínků s ještě větší spoustou fajn dětí, opět zavítali do klášterních zdí. Jsou našimi věrnými návštěvníky, a tak i když se svým týdenním pobytem v plaské kotlině nenatrefí do hlavních akcí pořádaných správou kláštera, rádi jsme pro ně i letos přichystali speciální prohlídku, neboť klasické okruhy již velmi dobře znají. Děkuji jim za nadšení, s jakým přijali všechny úkoly, které byly součástí prochlídky. Seřadit historická vyobrazení chronologicky za sebou, nebo najít na klášterních budovách znaky opatů není vůbec jednoduché.

Klášterní hraní

12.7.2008

Zdánlivě nenápadná sobota nabídla návštěvníkům Plas velké možnosti, jak zde strávit čas. Hlavní akcí nabízenou správou kláštera bylo "Klášterní hraní", které v prostorách přízemí nemocničního křídla představilo desítky klasických i nejnovějších deskových her. Občanské sdružení GOADA se postaralo o jejich dovezení i prezentaci a každému ochotně vysvětlovalo pravidla. Během hraní se konaly i turnaje, jejichž výherci si odnesli - jak jinak - deskové hry. Ještě půl hodiny po zavření jsme se loučili s posledními návštěvníky. Pokud Váš zájem potrvá, rádi vytvoříme z hraní v Plasích tradici.

Folkový koncert dua Dvanapůl

12.7.2008

Celodenní deštík způsobil, že se koncert přesunul z plánované rajské zahrady do bývalého letního refektáře kláštera. Dřevěné přepatrování vytvořilo příjemnou atmosféru, kterou zcela ovládly písně Ládi Lamanai Sedláka a Míry Juhy Juhose. Nádherná akustika nechala zaznít úsměvným textům i těm k zamyšlení. Kdo přišel, nelitoval.

Doplazte se do Plas!

26.5.2008

Pod názvem "Doplazte se do Plas!" byli do plaského kláštera pozváni zaměstnanci okolních informačních center. Správa kláštera pro ně ve spolupráci s Městem Plasy a Restaurantem Rudolf II. připravila neformální seznámení s klášterem a jeho aktivitami. Odpoledne proběhlo též seznámení s městem. Děkujeme všem za milou účast.

Osobnost města

24.5.2008

V pořadí již pátou osobností města Plasy se stal pan Bohumír Janský, mj. jeden z objevitelů pramenů Amazonky, rodák z Mladotic, absolvent místního gymnázia a Univerzity Karlovy v Praze. U příležitosti vyhlášení tohoto ocenění zahrál v sále prelatury Západo-Čechův Big Band, v refektáři pak proběhlo promítání filmu o Amazonce a raut.

Klášterní vzduch

21.4.2008

Krátkou přednášku místního průvodce Michala Širokého, studenta Katedry kybernetiky FAV ZČU v Plzni o jeho dosavadním tříletém měření a výzkumu pohybu vzduchu v konventní budově, navštívilo přes čtyřicet zájemců (zejména díky Michalově výborné spolupráci s místním gymnáziem). Kdo z vás tuto přednášku nestihl, může se podívat na stránky projektu zde nebo si stáhnout audio záznam z kace zde.

Noc s Andersenem

28.3.2008 - 29.3.2008

Během tradiční celorepublikové akce strávily i vybrané místní děti noc z 28. na 29. března 2008 v plaské zámecké knihovně. Pracovnice městské knihovny pro ně připravily spousty poutavého čtení, dobrého jídla a několik překvapení nejen na noční prohlídce sýpky, ale i na strašidelné procházce zámkem před půlnocí. Městská knihovna prý na příští rok připraví Noc s Andersenem znovu a zase s dalšími novými atrakcemi.

 

Klášter Plasy  /  Plzeňská 2, 331 01 Plasy  /  tel.: 373 322 174  /  e-mail: plasy@npu.cz
Aktualizace: 21.11.2017 • webagrafikanavlně