Klášter Plasy

KLÁŠTER PLASY

Archiv proběhlých akcí

roky: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

Rok 2010

Adventní koncert

11. prosince 2010

Poslední kulturní akci tohoto roku v konventní budově obstaral Adventní koncert dvou Adél - Lučanské a Kuntzmannové. Studentky konzervatoře za klavírního doprovodu Zdeňky Ledvinové připravily příjemný přibližně hodinový předvánoční zážitek pro necelou čtyřicítku dorazivších promrzlých návštěvníků. Kromě koled zazněly i skladby Ch. Goudona, B. Brittena, A. Vivaldiho, F. Schuberta a dalších. S oběma interpretkami se bude možné setkat v klášteře i v příštím roce na některém z dalších připravovaných koncertů.

Cesta za čarodějnickou knihou

31. října 2010

Zakončení návštěvnické sezóny 2010 letos poprvé obstarala halloweenská akce plaského Radovánku a Městské knihovny. Ti ve spolupráci s NPÚ/klášterem Plasy připravili pro děti pouť za čarodějnou knihou. Oblíbený průvod s lampiony a nově i halloweenskými maskami startoval od setmění na Velké louce. Děti si mohly na cestě do konventu projít několikero čarodějných zastavení, splnit pár úkolů a na konci si u čtyř mnichů vybrat jednu z mnoha dětských knih.

Představení renovovaného náhrobku Celestina Wernera

29. října 2010

Náhrobek posledního opata plaského kláštera, který je od roku 1814 umístěn u ohradní zdi hřbitovního kostela sv. Václava prošel v tomto roce zásadní renovací. Ta se uskutečnila díky kamenosochařtsví pan Jana Štěrby s rodinou, městu Plasy a Nadaci Via. Náhrobek přibližně jedna třetina nápisové části náhrobku byla vytažena ze země a lidé teď  konečně mají šanci vidět celý text. Slavnostního představení opraveného náhrobku spojeného s prohlídkou kostela a části konventu se zaměřením na život a odkaz opata Wenera se zúčastnila přibližně padesátka návštěvníků.

Kultura a kulturní dědictví - teorie a praxe

13. října 2010

V Plzni a v plaském klášteře proběhl dvoudenní workshop studentů Ústavu teritoriálních studií FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma Kultura a kulturní dědictví - teorie a praxe. Akci pořádali Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Klášter Plasy, Národní památkový ústav Plzeň, o.s. Johan a Plzeň 2015.

III. Plaský Vandrovník

7. - 10. října 2010

Třetí ročník cestovatelského festivalu pořádaného Enviromentálním informačním centrem Plasy společně s TCK Pavel Veselý Brno, Městem Plasy, NPÚ/Klášter Plasy, Gymnáziem Plasy a Krajským úřadem Plzeňského kraje navštívilo přibližně 300 zvědavců včetně nejčerstvějších novomanželů. Promítání a přednášky opět probíhaly v kině, výstavy cestovatelských fotografií poté v zimním refektáři kláštera, kde byla celá akce zahájena i ukončena.

Velká výstava hub

30. září - 2. října 2010

Během třídenní Velké výstavy 270 hub, 32 mechů a 46 lišejníků v zimním refektáři plaského kláštera jste kromě proslovů mnoha houbařů v čele s panem Zdeňkem Sadílkem mohli slyšet esej "Žampiony", vystoupení žáků ZUŠ Plasy a koncert dechového orchestru ZUŠ Plasy. Čtvrteční vernisáž byla zakončena letmou prohlídkou konventní budovy a vypuštěním horkovzdušného balónu z rajského dvora místními hasiči. Balón nesl mnohojazyčné "Poselství celému světu". Někteří návštěvníci se vrhli na sbírání mechorostů přímo na rajském dvoře.

Koncert Vlaďky Bauerové

18. září 2010

Příjemné sobotní odpoledne jsme strávili ve společnosti vynikající zpěvačky Vlaďky Bauerové, která vystoupila za klavírního doprovodu v kapli sv. Bernarda. Písně laděné do blues, šansonů, bossa novy a swingu umělkyně prokládala úryvky z rozličných esejů a povídek a celkově se tak postarala o velmi milý kulturní zážitek.

Žalář

17. září 2010

V rámci 18. ročníku mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň proběhlo v letním refektáři konventní budovy jedno z představení nesoucí název Žalář. Divadelní hra vznikla v otevřeném komunikačním prostoru Moving Station v rámci programu otevřených rezidencí projektu Kvartýr, podpořeného městem Plzeň. Hra pro dva herce ponořené do jedinečné koláže textů vzniklých ve vězeňských celách z per autorů jako byli J. Genet, J. Zahradníček, O. Wild, F. Villon, J. Hejda, P. Verlain, I. Jirous či markýz de Sade.

Antonín Wiehl

7. - 26. září 2010

Osobnost plaského rodáka Antonína Wiehla, významného architekta poslední třetiny 19. a počátku 20. století, představitele tzv. české novorenezance, byla návštěvníkům představena v obsáhlé výstavě instalované v prostorách zimního refektáře, kterou pořádalo Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice a Město Plasy. Na výstavu navázala tématicky zaměřená konference konaná v Státním okresním archivu v Plasích.

Cisterciácké noci/Noční prohlídky 2010 II

3. a 4. září 2010

Reprízu červnových nočních prohlídek obstaral s pomocí místních průvodců opět DS Tyl z Čisté u Rakovníka. Kdo zavítal do kláštera, mohl sledovat dva paralelní příběhy z květnové noci roku 1618, kdy do plaského kláštera vnikla nejen jedna ženština, ale i defenestrovaný kancléř Jaroslav Bořita z Martinic. Několik stovek návštěvníků mohlo sledovat, jak se tyto dva příběhy nečekaně spojily i za nechtěné pomoci jednoho probuzeného nemotorného mnicha. Na samém konci si mohli zvolit jeden ze dvou možných konců příběhu a zároveň odhalili příčinu nespavosti mnicha Eusebia.

Speciální prohlídky vodního a vzdušného systému

14. a 15. srpna 2010

Uprostřed srpna tradičně zpřístupňujeme prostory, kam se s běžnou prohlídkou nedostanete. I letos jsme otevřeli pro přibližně 650 návštěvníků mnišské separace doplněné nově o otočné dřevěné turnikety pro podávání jídla odsouzeným, detailní prohlídku vodního systému oživeného zapojením vodotrysků ve vodních zrcadlech a samozřejmě i "plaské podzemí" s výkladem o specifikách vzdušného a větracího systému s live přenosem aktuálních hodnot týkajících se teploty, vlhkosti a rosného bodu na připravený notebook.

Pouť Na Královnu

14.  a 15. srpna

O plaské pouti ožil prostor před konventem tradičním dobovým tržištěm, které pro návštěvníky připravilo občanské sdružení Plaská lilie. Stánky s pouťovými předměty, jídlem a pitím byly doplněny kulturním programem, který byl tvořen například šermířským vystoupením, pohádkou pro děti či hudebními vystoupeními. Jen tradičních řemesel ubylo, když do předkonventí letos zavítal "jen" kameník z Kozojed.

Nebřezinským rodákům

7. - 15. srpna

OS Přeskopec připravilo v prostorách zimního refektáře výstavu týkající se třech významných Nebřezinských rodáků, jejichž práce a dílo přesáhlo nejen hranice této drobné vesničky, ale i celého regionu. P. Vladimír Benedikt Holota se představil 45 obrazy nejenom svých rodných Nebřezin. Dílo sochaře Václava Levého bylo zastoupeno zejména na fotografiích a třemi replikami zapůjčenými z Muzea v Mariánské Týnici. Trojici osobností doplnil Antonín Müller, zakladatel stavební firmy Müller-Kapsa, který se v Plzni a na severním Plzeňsku podílel na stavbách mnoha mostů, dopravních cest, škol, továren, vodních děl i kostelů. Všechny tři rodáky spojuje kromě společného rodiště i skutečnost, že jeden kostely stavěl, druhý je zdobil a třetí je naplňuje duchovním posláním.

Výstava prací dětí ZUŠ

28. května - 31. července

Tradiční výstava výtvarných prací dětí místní ZUŠ v ambitové chodbě konventu. Děti vytvořily své práce pod vedením p. učitelky Škopové tentokráte na téma staré civilizace.

Očištění/Refreshment

16. a 17. července

Netradiční, lehce industriální prostory bývalé sodovkárny ožily díky unikátnímu týdennímu tanečnímu a pohybovému workshopu Butoh a baroko, který se odehrával v prostorách konventní budovy pod vedením japonského tanečníka, performera a choreografa Ken Maie toho času žijícího a působícího v Helsinkách. Díky této příležitosti bylo možné po dva letní večery zažít obvykle nepřístupné prostory naplněné světlem i tmou, pohybem a hudbou ve zcela netradičním provedení.

Evrybáby - Hlava k listování

13. července

Pod názvem Divoká kombinace byla návštěvníkům představena netradiční akce, při které se potkaly dva na sobě nezávislé projekty. Prvním z nich byla autorská scénická instalace Hlava k listování inspirovaná dílem Adrieny Šimotové. Za tímto projektem (v klášteře realizovaném v zimním refektáři) stojí plzeňská ženská formace Evrybáby.

Ken Mai - Toto Tělo se nazývá Město s jedenácti branami

13. července

Na "Hlava k listování" představení navázalo v letním refektáři v rámci Divoké kombinace vystoupení japonského tanečníka Ken Maie nazvané Toto tělo se nazývá Město s jedenácti branami inspirované texty staroindických Upanišád. Celá akce byla proložena speciální večerní prohlídkou interiérů konventní budovy.

III. Klášterní hraní

10. července

Sobotní horký den nabídl v zimním refektáři plaského konventu příjemné zpestření víkendu. Občanské sdružení GOaDA uskutečnilo již třetí hrací odpoledne plné deskových her, o kterých se mnohým návštěvníkům ani nesnilo. Několik desítek her si přišla zahrát asi padesátka návštěvníků, někteří z nich se zapojili i do turnaje o hodnotné ceny, které přivezli členové občanského sdružení ve spolupráci s Městem Plasy.

Lamento / Z tance v prach a zpět do tance

2. července

Klášter Plasy ve spolupráci Římskokatolickou farností Plasy uspořádali hudebně-divadelní představení Z tance v prach a opět do tance aneb Den a noc Matky Terezy. Představení proběhlo v rámci akce SummerJob a na potemnělém rajském dvoře konventu jej navštívilo asi šest desítek návštěvníků. Celá akce byla zakončena prohlídkou speciálně nasvícených prostor konventu.

Slavnostní otevření Studijního depozitáře mobiliárních fondů

29. června

V úterý po poledni byly zakončeny hlavní práce na obnově poloviny druhého patra konventní budovy. Slavnostního otevření Studijních depozitářů mobiliárních fondů realizovaných na zámku Kynžvart a v klášteře v Plasích se v konventu zúčastnila více než stovka partnerů a sympatizantů tohoto projektu v čele s generální ředitelkou NPÚ Naděždou Goryczkovou a norským velvyslancem Jensem Eikaasem. (Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP.)

Kráska a zvíře

28. června

Konec školního roku jste si mohli zpříjemnit návštěvou divadelního představení, které předvedli studenti Akademie sociálního umění Tabor v Praze. Před očima nám tak obživl příběh Františka Hrubína an starofrancouzské motivy o tom, že každá milující bytost má moc učinit krásným a milým toho, koho miluje.

Cisterciácké noci/Noční prohlídky 2010 I

18. a 19. června

Během dvou večerů jste se mohli společně s našimi průvodci a s herci DS Tyl Čistá ocitnout ve zdech plaského kláštera v neklidných dobách na samém počátku třicetileté války. Jedné květnové noci těchto nejistých dní zavítala do zdí kláštera nečekaná návštěva. Náš příběh se však netočil jen kolem ní. Pokud jste nestihli termín červnových nočních prohlídek, budete mít ještě jednu příležitost na počátku září.

Jízda historických vozidel

29. května

Veteran Car Club Plzeň naplánoval XXI. Jízdu historických vozidel okolím Plzně tak, že umožnil návštěvníkům plaského kláštera shlédnout během sobotního odpoledne více než stovku veteránů. Nablýskané automobily a motocykly doplnilo na jejich cestě i několik dobových četníků - ti se postarali o nejeden rozruch při zatýkání v okolí konventu.

O světle

15. května

Třetí květnovou sobotu krátce po setmění jsme měli v kapli svatého Bernarda možnost zaposlouchat se do hudebně literárního pásma na motivy veršů Jana Skácela. Jeho básně byly inspirací pro klavírní improvizace Jana Hajiče, studenta pražské konzervatoře.

Slavnostní otevření nové prohlídkové trasy Kostel

7. května

Za účasti plzeňského biskupa, ředitelky Národního památkového ústavu v Plzni, starosty města, zástupce Římskokatolické farnosti v Plasích, zástupců rozličných médií a několika návštěvníků jsme slavnostně otevřeli zcela novou návštěvnickou trasu. V rámci spolupráce NPÚ s místní farností a po měsíčním důkladném úklidu tak máte od roku 2010 možnost doplnit si představu o klášteře návštěvou vůbec nejdůležitější budovy plaského klášterního areálu. Detailnější informace o novém prohlídkovém okruhu v sekci "Prohlídky".

Na hraně

9. - 11. dubna

Sezónu 2010 zahájila netradiční akce - soutěžní festival studentský a experimentujících divadel pořádaný občanským sdružením JOHAN z Plzně pod vedením Romana Černíka. Do plaského konventu a městského kina se sjely divadelní soubory z celé republiky s několika desítkami herců, aby návštěvníkům, bohužel jen několika místním i sami sobě předvedli v prostorách letního a zimního refektáře své hry a představení. Když přes rok zapomenou na neskutečnou zimu, která je v prostorách konventu provázela, dorazí v roce 2011 znovu.

Klášter Plasy  /  Plzeňská 2, 331 01 Plasy  /  tel.: 373 322 174  /  e-mail: plasy@npu.cz
Aktualizace: 21.11.2017 • webagrafikanavlně