Klášter Plasy

KLÁŠTER PLASY

Archiv proběhlých akcí

roky: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

Rok 2011

Předvánoční setkání a jarmark

6. prosince

Žáci a učitelé ZŠ a ZUŠ Plasy připravili tradiční předvánoční setkání před barokní sýpkou. Na něj navázal vánoční jarmark v zimním refektáři kláštera, kde si návštěvníci mohli koupit dětské vánoční výrobky. Venku před klášterem pak všichni rozsvítili městský vánoční strom.

Adventní koncert

3. prosince

Tradiční adventní koncert v plaském klášteře, tentokráte v podání Petry Kamenické (zpěv), Ludmily Hágrové (housle) a Veroniky Husinecké (klavír), shlédlo přibližně 120 návštěvníků. Díky občanskému sdružení Přeskopec (paní Janě Čihákové) si mohli příchozí užít nejen atmosféru koncertu ve svatobernardské kapli, ale i si koupit perníčky nebo si prohlédnout "Mikulášský betlém" paní Věry Sidorjakové.

Cesta za čarodějnickou knihou

30. září

Zakončení sezóny. Poslední říjnová neděle patřila v Plasích čarodějům a čarodějnicím. Městská knihovna v Plasích spolu s DDM Radovánek a Klášterem Plasy uspořádala 2. ročník Cesty za čarodějnickou knihou. Strašidla procházela trasu osvětlenou svíčkami a lampióny z Velké louky až do zimního refektáře a plnila rozmanité úkoly. Za odvahu bylo 88 dětí odměněno svítícím náramkem a knihou.

Kultura a kulturní dědictví: teorie a praxe

18. a 19. října

Druhý ročník workshopu pořádaného Jihočeskou univerzitou České Budějovice, NPÚ ÚOP v Plzni, o.s. Johan a NPÚ - Klášterem Plasy. Workshop si klade za cíl představit různá pojetí pojmu kultura. Studenti měli mít možnost nahlédnout pod pokličku památkové péče, alternativní kultury, kulturní politiky ČR, regionu a statutárního města Plzně a také evropských projektů s kulturním životem spojených. 

Klenoty noční oblohy

13. - 27. října

Výstava jedinečných fotografií Západočeské pobočky České astronomické společnosti vás provedla noční oblohou a přírodními úkazy, které někdy ani nemáte šanci spatřit vlastním okem. Výstavu uspořádalo ekologické centrum Envic Plasy - Ivo Kornatovský.

Svatohubertská mše

24. září

Myslivecké sdružení Přátelé z Rokycan a Chrámový sbor Města Touškova po dlouhé době uspořádali v kapitulní síni konventní budovy plaského kláštera zpívanou a troubenou Hubertskou mši. 

Velká výstava hub

23. - 25. září

Druhý ročník velké výstavy hub pořádané v zimním rewfektáři plaského konventu s sebou přinesl nejen kvanta mykologických zážitků, ale také několik hudebních vystoupení, odborných přednášek, zasazení šarlatového dubu a samozřejmě i výstavu dřevořezeb, mysliveckých trofejí a dalších věcí týkajících se lesa.

II. Cisterciácké noci 2011 - Noční prohlídky s Tyláky

9. a 10. září

Jako rozloučení s létem a prázdninami uspořádal Klášter Plasy ve spolupráci s DS Tyl Čistá u Rakovníka letos již II. Cisterciácké noci. Během dvou večerů sledovaly více jak čtyři stovky návštěvníků události, které se odehrávaly ve zdech kláštera na podzim roku 1785 - několik málo dní před jeho zrušením Josefem II. Řeč přišla - mimo jiné - i na poklad ukrytý mnichy kamsi do zdí klášterních budov. V příští sezóně se budeme těšit na Vaši návštěvu při nočních hraných prohlídkách, které se budou opět konat ve dvou termínech - na konci června a začátkem září.

Hradozámeckou Nocí ke hvězdám Santiniho-Aichela

3. září

O sobotní noci se více než osm desítek návštěvníků plaského kláštera mohlo seznámit s prostorami konventu v nočním nasvícení. Téměř všichni se zúčastnili soutěžní hry, která byla připravena se správou kláštera v Kladrubech a přibližně 30 návštěvníků navštívilo oba dva kláštery během jedné noci tak, aby si sitihli zahrát obě hry v časovém limitu do půlnoci. Po dohodě se správou kladrubského kláštera podobnou akci připravíme na příští rok znovu.

Speciální prohlídky podzemí a vodního systému

13. a 14. srpna

V letošním roce si přišlo prohlédnout a poslechnout výklad o technických vymoženostech vrcholně barokní konventní budovy přibližně 650 návštěvníků. Jako novinka bylo místo úvodního slova průvodců připravené krátké video, kde jeden ze zachránců zdejšího vodního systému - Josef Řehák jun.- krátce představil neobyčejnost technického řešení.

Pouť Na královnu

13. a 14. srpna

Jako každý rok, tak i letos, se u příležitosti tradiční plaské pouti Na Královnu proměnilo prostranství před konventní budovou v dobové tržiště. Kromě stánků s tradičními řemesly a výbornými pochutinami bylo možné shlédnout kulturní program zahrnující hudební i divadelní představení, několik koz a jednoho papouška.

Výstava 9&9+30

6. srpna - 5. září

U příležitosti třicátého výročí přelomové fotografické výstavy, která se odehrála v plaském klášteře roku 1981 a byla chápána jako jedna z nejvýznamnějších událostí české nezávislé kultury v období normalizace, proběhla v srpnu v prostorách letního refektáře dokumentární výstava fotografií tohoto uměleckého počinu. Výstava byla rovněž prezentována jako pocta významné české historičce a kritičce umělecké fotografie Anně Fárové, která byla ústřední osobností celého projektu právě před třiceti lety.

Výstava fotografií Jana Škopa

5. - 28. srpna

 

Během měsíce srpna byla v přízemí Nemocničního křídla ke shlédnutí výstava fotografií mladého, talentovaného plaského rodáka Jana Škopa - toho času studenta filmové kamery v Písku. Jeho fotografický styl by se podle recenzentů dal zařadit do kategorie tzv. výtvarných fotografií, kdy je důraz kladen zejména na vícevrstvou možnost pochopení - výklad fotografií tedy záleží pouze a jenom na divákovi samotném.

Den žab

2. srpna

Na úterní odpoledne připravili pracovníci Ekologického informačního centra Plasy pro tábory a další příchozí rodiny s dětmi tématickou akci zaměřenou na obojživelníky. Děti na soutěžní trase před klášterem plnily úkoly ze života obojživelníků - vědomostní a sportovní a na závěr trasy si mohly vyrobit "svého" obojživelníka.

I. Cisterciácké noci 2011 - Noční prohlídky s Osadou

17. a 18. června

Letošních červnových nočních prohlídek se jako nováčci ujali členové DS Osada z Horní Břízy a rozhodně si nevedli špatně. Návštěvníky zavedli v čase zpět do dob založení kláštera, jeho výstavby a rozkvětu až po jeho částečnou zkázu způsobenou husitským vojskem roku 1421. Pokud se vám tyto prohlídky líbily nebo pokud vám utekly, můžete se v září těšit na další, tentokráte s tématikou zrušení kláštera za Josefa II. v tradičním podání DS Tyl z Čisté. (Členové DS Osada se v klášteře objeví v noci zas příští rok.)

Kytarový koncert

18. června

Příznivci hudby různých žánrů v kytarovém provedení si mohli přijít na své v sobotních podvečerních hodinách při koncertu uvedeném v ambitových chodbách konventní budovy. Členové kytarového kvintetu ZUŠ Rokycany a žáci ZUŠ T. Brzkové z Plzně pod vedením M. Šimanové uspořádali koncert, na kterém zazněly skladby např. G. Gerschwina, , L. Bernsteina, A. Vivaldiho, skupiny Queen a dalších.

Školní výlet spojený s divadlem a výrobou loutky

13., 14. a 17. června

Ve třech dnech se v prostorách zimního refektáře vystřídalo několik stovek dětí předškolního věku, aby v této místnosti shlédly lotkové představení Červená Karkulka v provedení Divadla ŠUS. Následně si děti pod odborným dohledem vytvořily své vlastní loutky, které si na památku odnesly domů. Pro některé třídy byla rovněž uspořádána prohlídka konventu speciálně uzpůsobená malým návštěvníkům.

Výstava prací dětí ZUŠ

25. května - 24. července

Každoroční výstava prací dětí navštěvujících Základní uměleckou školu v Plasích. Práce vznikly pod vedením Hany Škopové a inspirují se v dílech Warhola, Hundertwassera, da Vinciho, Špály, Picassa, van Gogha a Gaugaina.

 

Dětský fotomaraton

21. května

Soutěž, kterou pořádal Fotoklub Plasy společně s EnvICem, byla určena pro všechny pro děti a mládež do 18 let, kterou baví fotografování. Děti v doprovodu svých rodičů nebo samostatně absolvovaly tůru po Plasích a nejbližším okolí, aby nafotily sedm fotografií na daná témata, která byla vyhlášena těsně před začátkem soutěže: Typicky plaské, Strom, Voda, Pohyb, Portrét, Co škodí přírodě a Jaro v přírodě.

Koncert Pavla Fajta

7. května

Po přibližně šesti letech od úspěšného projektu DrumTrek Santini se vrátil nejlepší český bubeník Pavel Fajt do jedné ze svých nejoblíbenějších prostor - konventní kaple sv. Bernarda. Přibližně stovce návštěvníků umožnil v sobotní odpoledne jedinečný jedenapůlhodinový zážitek v podobě koncertu, vnímání prostoru a zvuku v Santiniho meditační kapli. Po koncertu samém Pavel přislíbil svůj další koncert v dohledné době.

Na hraně

8. - 10. dubna

V prostorách městského kina a samozřejmě kláštera (zimní refektář a rajský dvůr) se o tomto víkendu uskutečnil zdejší II. ročník postupové přehlídky experimentujících a studentských divadel z Plzeňského a Karlovarského kraje. Nové tváře, které možná jednou budete potkávat na prknech, se v jednotlivých inscenacích snažili probojovat na národní festivaly Šrámkův Písek a Mladá scéna Ústí nad Orlicí. Divadelní přehlídku opět pořádalo plzeňské občanské sdružení Johan, NPÚ/Klášter Plasy a Město Plasy.

Otvírání sezóny / Manévry

2. dubna

Novou sezónu kromě slunečného počasí otevřela rovněž secvičná členů českých jednotek napoleonské historické rekonstrukce. Jako každé jaro, tak i letos bylo potřeba oprášit pořadová cvičení, zopakovat povely a vyzkoušet funkčnost historických zbraní. Každoročně si za tímto účelem polek Les Marines z Brna vybere zajímavé místo v Čechách nebo na Moravě. Tentokrát zavítali až před konvent plaského kláštera, kde se návštěvníkům představili ve dvou programových blocích.

Klášter Plasy  /  Plzeňská 2, 331 01 Plasy  /  tel.: 373 322 174  /  e-mail: plasy@npu.cz
Aktualizace: 21.11.2017 • webagrafikanavlně