Klášter Plasy

KLÁŠTER PLASY

Archiv proběhlých akcí

roky: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

Rok 2012

Rozsvěcení stromku

3. prosince

Tradiční vystoupení žáků Základní umělecké školy Plasy ve společném programu se Základní školou Plasy na schodišti sýpky doplněné o jarmark žákovských výrobků v zimním refektáři a rozvícením městského vánočního stromku před konventem.

Závěr sezóny - Cesta za čarodějnickou knihou

28. října

Nově obrozený plaský dům dětí a mládeže, Městská knihovna a Klášter Plasy uspořádali, již tradičně, na závěr října halloweenskou akci, která ukočuje návštěvnickou sezónu. Průvod dětí v maskách s lampiony a s rodiči si prošel noční trasu od Velké louky přes tajmenou chodbu v klášteře až do zimního refektáře, kde celou akci uzavřela Čarodějnická kniha. 

Jenerálka - Děti nepřítel říše

18. - 27. října

V roce, kdy si Česká republika připoměla 70. výročí útoku na Reinharda Heydricha a následnou krutou pomstu nacistů, byla v zimním refektáři konventu upořádána speciální vsýtava o tzv. Svatobořických dětech. Od srpna do listopadu 1942 se Kinderheim Jenerálka v Dejvicích začal naplňovat dětmi rodičů, kteří byli zatýkáni a popravováni německou státní policií v souvislosti s pomocí parašutistům odbojových operačních skupin. 

Z dějin národa českého

27. - 30. září

Letošní druhá filatelistická výstava, kterou společně s občanským sdružením Stará cesta uspořádali Lumír Brendl, Pavel Hauzner, Miloš Hezký a Václav Novák. Výstava byla zakončením Velké výstavy obrazů malířů Stretti, když Viktor a Mario Stretti byli jedněmi z nejvýznamnějších tvůrců československých poštovních známek.

Newyorské inspirace

25. září

Přednáška vedoucí plaského Studijního depozitáře mobiliárních fondů v sklepeních Národního památkového ústavu v Plzni. V rámci seriálu přednášek s památkářskou tematikou prezentovala Mgr. Stanislava Brejchová své poznatky ze studijní cesty po státě New York o památkové péči a preventivní péči o mobiliární fondy v USA.

Velká výstava hub

22. - 24. září

Třetí ročník celoplaské akce ve sběru hub a jejich prezentace v zimním refektáři byla letos dolněna o expozici věnující se vodě. Třídenní výstavu a tematické přednášky v plaském archivu navštívili nejen vášniví mykologové, ale i spousta zvědavců a dětí ze základních škol z regionu.

P:Osvícení

13. září

Ve čtvrtek zaparkoval před naším konventem kulturní autobus - linka 2015. Pro širokou veřejnost byly připraveny výtvarné dílny pro děti a rodiče, živá hudba, a občerstvení. V podvečer byl rozsvícen Maják 2015 pro všechny kulturychtivé obyvatele v Plasích a okolí, v ambitové chodbě zazněl koncert na největší gongy v Evropě a po setmění byl před konventem spuštěn barokní ohňostroj. 

Cisterciácké noci ...s Tyláky

7. - 8. září

Jako rozloučení s létem si pro naše návštěvníky a své příznivce připravil DS Tyl Čistá u Rakovníka noční kostýmované prohlídky, během kterých sehrál několik pověstí z Plas a okolí. Během dvou večerů se tak téměř 500 návštěvníků v konventu setkalo s knížetem Vladislavem II., vodníkem, opatem Celestinem Wernerm nebo s pány z Gryspachu. 

Výstava obrazů a grafik rodiny Stretti

17. srpna - 30. září

V pátek 17. srpna v 17:00 hodin byla v ambitové chodbě zahájena výstava obrazů a grafik malířské rodiny Stretti, jimž je v Plasích tématicky věnován letošní rok. Již od 19. století mnozí její členové v klášteře v době Metternichů žili, tvořili a nebo byli klášterem inspirováni. Jejich potomci se do těchto míst dodnes vracejí a svými uměleckými profesemi přispívají k jeho rozvoji (restaurování fresek). 

Speciální prohlídky vodního a vzdušného systému

11. a 12. srpna

Jedna z každoročně nejočekávanějších akcí, komentované prohlídky zaměřené na technickou stránku konventní budovy, přilákala k dubovým základům přes sedm set návštěvníků. Ti si během 55 minut mohli prohlédnout například mnišské separace, vodní zrcadla, projít si s baterkami a přilbami vzdušníkovou chodbou. Ke všemu jim byl podán podrobný výklad. 

Pouť Na Královnu

11. a 12. srpna

I letos si návštěvníci plaské pouti mohli na prostranství před konventem prohlédnout stánky s rukodělnými a řemeslnými předměty, pochutnat si na tradičních dobrotách, podívat se na šermířská představení, seznámit se s prací místního spolku včelařů, pozorovat kameníka přímo při práci nebo si vychutnat pouťového veselí jen tak ve stínu s půllitrem chlazeného, lahodného piva.

Z fotografických šuplíků

4. srpna - 2. září

Během měsíce srpna měli návštěvníci možnost shlédnout v přízemí Nemocničního křídla výstavu fotografií pana Ladislava Sopra, místního rodáka. Ten ze svého soukromého archivu vybral několik desítek fotografií, které vytvořil v průběhu 60., 70. a 80. let, a nad nimiž si mnohý návštěvník s radostí zavzpomínal. 

NOCÍ KE HVĚZDÁM Santiniho Aichela

27. a 28. července

Během dvou večerů si více jak tři sta návštěvníků mohlo zažít konvent na vlastní kůži. Bez průvodce, bez pevně dané trasy, bez časového omezení, s důrazem na světlo, na detail a na vlastní prožitek. V interiérech a na rajském dvoře byly připraveny úkoly, které mohli šikovné a trpělivé luštitele dovést k šifře. Našli se ale i tací, kteří si jen tak bez většího omezení několik hodin užívali barokních prostorů. Celá akce se konala v podobném duchu i v klášteře v Kladrubech.

Trofeo Niké Bohemia 2012

27. července

Během hodinové zastávky spanilé jízdy historických automobilů na prostranství před budovou konventu se návštěvníkům představilo několik desítek historických vozů zejména českých a francouzských posádek. Nechyběl zde ani šestinásobný vítěz Rallye Paříž-Dakar Karel Loprais se svou Tatrou.

Jan Vrana - Coupages

21. července - 19. srpna

Ve spodním patře letního refektáře byla po čtyři týdny instalována výstava umělecké tvorby Ing. arch. akad. arch. Jana Vrany - předsedy české komory architektů. Mezi vystavenými díly byste nenašli ukázky jeho architektonických prací, ale mohli jste si prohlédnout jeho uměleckou tvorbu založenou na práci s papírem, jeho vrstvení, řezání, prolínání a to vše v precizních kompozicích. 

V nouzi poznáš přítele

5. července

O prvním červencovém svátku zavítal do kláštera na jeden večer oblíbený plzeňský projekt Divadelní léto pod plzeňským nebem. Klášter Plasy je letos první a jediné místo mimo Plzeň, kam se projekt přenesl. V letním refektáři tak diváci mohli shlédnout až neobvykle aktuální satirickou komedii italského autora Jean Rets Comme Dieu, žijícího v 18. století, která pojednává o klidném městečku Fonte, ve kterém to ovšem pod povrchem vře politickými pletichami a intrikami. Do posledního místečka zaplněné hlediště se vskutku bavilo. 

Cisterciácké noci ...s Osadou

22. a 23. června

Letošní první cisterciácké noci (tedy noční hrané prohlídky) přenesly návštěvníky do 18. století a zavedly je do situace, kdy opat odjíždí do Říma a mniši chystají menší slavnost pro své obveselení zahrnující vydatné jídlo a taneční vystoupení. Téměř všichni z šesti stovek diváků, kteří k nám během dvou večerů zavítali, neopomněli ochutnat čerstvě napečené koláče, placky a chléb se škvarky, které pro ně po oba dva večery připravovalo u vchodu do konventu Pekařství Malinová.

Plasy cisterciácké 2012

12. - 17. června

V polovině června proběhla v zimním refektáři ojedinělá výstava. Byla na ní představena filatelistická sbírka P. Alberta Urbana z rakouského cisterciáckého kláštera Neukloster u Vídně, která je svým rozsahem a zaměřením zcela unikátní. Několik set známek, razítek, obálek prvního dne a dalších filatelistických exponátů mělo společné hlavní téma: cisterciácký řád.V předvečer výstavy proběhla vernisáž mimo jiné také za přítomnosti samotného autora sbírky a plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského.

Kytarový koncert

9. června

Stejně jako vloni, tak i letos se ambitové chodby v červnovém sobotním odpoledni rozezněly tóny kytarových uskupení ZUŠ Rokycany a ZUŠ T. Brzkové v Plzni. Program byl velice barvitý. Zazněly skladby od renesance, klasicismu a romantismu až po skladby moderní klasické a latinskoamerické. Posluchači si tak mohli žánrově přijít na své a do sytosti si užít neobvyklé akustiky.

Zničené kostely severních Čech 1945 - 1989

1. - 29. června

Druhá z dvojice výstav o zničených sakrálních památkách v pohraničních oblastech ČR v letech 1945-1989, nad kterou v zámku v Nebílovech a v klášteře v Plasích převzali záštitu biskupové plzeňské a litoměřické diecéze Mons. František Radkovský a Mons. Jan Baxant. Výstava putující letos po objektech ve správě NPÚ byla zdarma přístupné během června v přízemí konventu.

Noc kostelů

1. června

Kromě programu v bývalém konventím kostele Nanebevzetí Panny Marie byla v konventu nasvícena kapitulní síň, meditační kaple sv. Bernarda a jižní rondel s modelem kláštera dokumentujícím jeho stav při zrušení roku 1785. Zároveň byly přístupné obě výstavy vztahující se ke zničeným kostelům západních a severních Čech v letech 1945-1989. Noc kostelů a kaplí navštívila v konventu necelá stovka návštěvníků.

Plaský Fotomaraton

19. května

IC Envic Plasy uspořádal ve spolupráci s Fotoklubem Plasy a NPÚ Klášter Plasy fotomaraton pro děti a mládež v Plasích a nejbližším okolí. Akce odstartovala ve 13 hodin vyhlášením šesti soutěžních témat před konventem. Vyhlášení výsledků fotomaratonu se uskutečnilo v rámci klubové výstavy Fotoklubu Plasy v červnu v opatském sále prelatury.

Vítání občánků

19. května

Poprvé v historii kláštera se v bývalé meditační kapli sv. Bernarda konventní budovy uskutečnilo vítání plaských občánků. Slavnostní uvítání dvaceti nejmladších plaských obyvatel v nejdůležitější budově regionu dokumentuje několik málo vybraných fotografií.

Zničené kostely západních Čech

1. - 31. května

První z dvojice výstav o zničených sakrálních památkách v pohraničních oblastech ČR zavtala v květnu do přízemí konventu. Výstavu, nad kterou převzali záštitu biskupové plzeňské a litoměřické diecéze Mons. František Radkovský a Mons. Jan Baxant, měli možnost zdarma shlédnout všichni, kdo během měsíce zavítali do konventu buď na prohlídky, kulturní akce, Envicu nebo obchůdku s keramikou.

Na hraně - Plasy 012

13. - 15. dubna

Město Plasy ožilo na tři dny divadelním ruchem. Jako oficiální zahájení letošní návštěvnické sezóny byla ve spolupráci s plzeňským občanským sdružením Johan a Městem Plasy uspořádána (u nás již potřetí) přehlídka experimentujícího a studentského divadla. Do Plas sjelo 13 souborů mladých lidí, aby během tří dnů sehráli 16 divadelních představení. Ti nejlepší postoupili na národní festivaly Šrámkův Písek a Mladá scéna Ústí nad Orlicí. 

Putování za Santinim

11. dubna

Fenomén Santiniho architektury se pomalu začíná dostávat do povědomí široké veřejnosti mimo jiné i občanskému sdružení Putování za Santinim. Pro začátek bylo vybráno devět významných objektů, jež jsou přístupny veřejnosti a které se stanou vlajkovými loďmi projektu. Plaský konvent - jako jeden z devíti byl členům tohoto občanského sdružení představen během dvoudenního výjezdu po Santiniho památkách západních a středních Čech. O všech vybraných objektech, o jejich tvůrci, stejně jako o veškerém dění v tomto občanském sdružení se můžete dozvědět na www.santini.cz

Klášter Plasy  /  Plzeňská 2, 331 01 Plasy  /  tel.: 373 322 174  /  e-mail: plasy@npu.cz
Aktualizace: 21.11.2017 • webagrafikanavlně