Klášter Plasy

KLÁŠTER PLASY

Klášterní okolí

V blízkém či širším okolí plaského kláštera se nachází nespočet historických objektů, dvorů plaských cisterciáků či přírodních památek hodných pozornosti. Alespoň na některé z nich poukazuje mapa, popř. odkazy níže.

Dvory plaských cisterciáků

Plaští cisterciáci vytvořili na klášterním dominiu síť grangií, resp. hospodářských dvorů, které se postupně staly páteří jejich lokální ekonomiky. Mnohé z nich prošly výraznou barokní přestavbou, mnohé se dochovaly do dnešních dnů a je možné navštívit alespoň jejich exteriéry. Za zmínku stojí Santinim přestavěné dvory Hubenov či Kalec, blízké Lomany či Sechutice nebo postupně obnovované Býkov a Lednice. Mapa palského cisterciáka Mauritia Vogta vyznačuje nejdůležitější hospodářské dvory v okolí plaského kláštera.

Nedaleké památky

Mariánská Týnice klášter Mariánská Týnice cca 12km
Manětín zámek Manětín cca 17km
Krakovec hrad Krakovec cca 27km
Chyše zámek Chyše cca 32km
Valeč zámek Valeč cca 42km
Točník a Žebrák hrady Točník a Žebrák cca 49km
Kladruby u Stříbra klášter Kladruby cca 50km
Teplá klášter Teplá cca 50km
Krásný Dvůr zámek Krásný Dvůr cca 50km
Bečov nad Teplou zámek Bečov cca 52km
Kynžvart zámek Kynžvart cca 70km

Turistické trasy

Plasy jsou výchozím místem všech barev turistických tras. Hlavní rozcestník s ukazateli směrů a kilometrovníky je umístěn mezi autobusovou zastávkou a rybníkem.

turistická modrá trasa vychází na sever směrem na Šebíkov, Potvorov, Odlezelské jezírko, Žihli, Rabštejn a Manětín
turistická zelená na sever: Mladotice, Rabštejn
západně: Lomany, Dolní Bělá, Manětín
východně: Nebřeziny, Libštejn
turistická červená na sever: Mariánská Týnice, Hubenov, Angerbach, Krakovec, Rakovník
na jih: Nebřeziny, Liblín, Libštejn
turistická žlutá místní okruhová trasa po rovině - naučná stezka v okolí kláštera a Velké louky v délce 3,4km - viz mapa

Další odkazy

město Plasy Město Plasy
farnost Plasy Římskokatolická farnost Plasy
Putování za Santinim Jan Blažej Santini Aichel
Gryspek Kralovice Spolek Gryspek Kralovice
kostel Potvorov Kostel sv. Mikuláše Potvorov

Cisterciácké kláštery

Zlatá Koruna Zlatá Koruna
Osek Osek
Nový Dvůr Nový Dvůr
Vyšší Brod Vyšší Brod
Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou                
Předklášteří u Tišnova Předklášteří
Velehrad Velehrad
Zbraslav Zbraslav
Sedlec Sedlec
Nepomuk Nepomuk
Hradiště Hradiště
Pohled Pohled
Klášterní Skalice Klášterní Skalice
Oslavany Oslavany
Sezemice Sezemice
Vizovice Vizovice
Svaté Pole Svaté Pole
Mašťov Mašťov

Plasy

Pokud čekáte na prohlídku konventu nebo máte něco času, můžete příjemně strávit den buď v klášterním areálu, samotném městečku či jeho okolí. Plasy Vám nabízí mnoho možností:

AREÁL KLÁŠTERA

Vnitřní areál klášterní klausury tvoří soubor budov, které měly svoji jasně vymezenou funkci pro jeho někdejší plynulé fungování. Většina budov prozatím není návštěvnicky běžně přístupná, nicméně tuto architekturu si můžete prohlédnout alespoň zvenčí během cca 20 minutové procházky za pomoci našeho plánku, který si i s podrobnějším popisem můžete stáhnout v sekci "Ke stažení" vpravo dole.

» Možnosti stravování a ubytování ve městě


  PAMÁTKY "METTERNIŠSKÉ"

Ve dvou místních památkách úzce spojených s rodinou Metternichů pořádá prohlídky s průvodcem Město Plasy. Na tyto prohlídky se předem telefonicky objednejte u paní Jany Urbanové: 721 368 978 (popřípadě e-mailem).

Hrobka rodiny Metternichů

Rodinná hrobka rodu Metternichů se nachází v klasicistně přestavěném kostele sv. Václava. Prohlídka s průvodkyní trvá cca 20 minut.

Muzeum litiny

Výstavní síň plaské litiny se nachází v bývalé Viktorově huti vystavěné kancléřem Metternichem v letech 1827-1829, která leží na severozápadním konci obce. Prohlídka s cestou tam a zpět trvá cca 40 minut.

V Plasích se jako upomínka na zdejší produkci umělecké litiny dochovala např. kašna, několik kandelábrů, lucerna před klášterní prelaturou, pomník cisterciáckému řádu na místním hřbitově aj. 

  SOCHAŘSKÉ POČINY

Během procházky po Plasích si můžete prohlédnout následující sochařská díla.

Dřevěné skulptury

Před i uvnitř budovy konventu se nachází hned několik dřevěných soch, které jsou upomínkou na sochařská sympozia Hermit, která se zde konala několik let za sebou kolem přelomu tisíciletí.

Sochy sv. Bernarda

Sv. Bernard, jako jeden z nejoblíbenějších světců cisterciáckého řádu, se v klášterním areálu ještě v době baroka dočkal hned dvou soch - jedné na hranici klášterního areálu a Lipové ulice při bývalém vjezdu do klausury a druhé před domem sládka u Zelené lávky.

Socha sv. Nepomuckého, an se koupe v kašně

Zmíněná barokní kašna i s Jenem se nachází v parku Stretti nedaleko hospodářského dvora a sloužila jako jeden z nejdůležitějších rozvodů vody v klášteře.

Památník Osvobození

Památník obětem II. světové války a osvobození Československa v roce 1945 byl odhalen 18. srpna 1957 během tradiční plaské pouti. Jedná se o jedno z největších děl z keramického materiálu ve střední Evropě.

Busta Bedřicha Smetany

Do parku před hrobkou rodiny Metternichů byla umístěna busta slavného českého skladatele B. Smetany na upomínku jeho pamětného leč krátkého pobytu.

Vodník

Tuto modernistickou instalaci naleznete na břehu rybníka poblíž autobusové zastávky. Na tomtéž stromě je umístěna tabulka s pověstí „Kterak vodník klášter zachránil".

  INSTITUCE A SLUŽBY

Radnice a IC Mikroregionu Dolní Střela

Radnici i informační centrum můžete navštívit ve zvýšeném přízemí funkcionalistické budovy ležící ve středu města při silnici Plzeň-Kralovice a odbočce k Manětínu. Hlavní informační centrum je na okraji klášterního areálu v bývalém domku mlynáře a je přístupné v pracovních dnech.

Pošta

Každý poštychtivec, který v Plasích najde rybník, má téměř vyhráno - kousek od něj je ve směru na Plzeň i autobusová zastávka těsně sousedící právě s plaským poštovním úřadem.

Bankomat

Bankomat České spořitelny se nachází cca 400m od kláštera pod několika schody spořitelního stavebně funkcionalistického počinu.

  ZELEŇ VE MĚSTĚ A OKOLÍ

Pokud během pobytu v Plasích zatoužíte po trošce přírody, rozhodně si nenechte ujít následující přirozené i uměle vytvořené krajinné prvky.

Park Stretti

Na místě bývalého nádvoří hospodářského dvora vznikl v době pobytu rodiny Metternichů park nesoucí jméno Stretti. Zde se například nacházela tzv. Kongresovka, lípa, kterou sem v roce konání Vídeňského kongresu (1815) nechal vysadit kancléř Metternich jako upomínku na pro něj úspěšná jednání. Při vichřice v létě roku 1980 byla bohužel vyvrácena. Jako pokračovatel byl vybrán jeden výmladek, který roste v parku dodnes.

Park Osvobození

Přes silnici od budovy konventu se nachází park Osvobození, kam byl umístěn v padesátých letech památník, který upomíná na válečná léta (viz sochařské počiny).

Velká louka - bývalý anglický park

Syn kancléře Metternicha Richard nechal nedaleko klášterního komplexu zřídit velký anglický park. V dnešní době se jedná o velké travnaté prostranství s několika skupinami vzrostlých stromů, kde se každé léto koná spousta koncertů a v poslední době se sem přesunula rovněž část srpnové tradiční pouti.

Pramen Prelátka

Pokud budete pokračovat po cestě kolem Velké louky proti proudu řeky Střely, narazíte na vyvěrající pramen, který tvoří studánku nesoucí název Prelátka. Podle pověsti byla vždy užívána mnichy ze zdejšího kláštera a mezi místními obyvateli se její vynikající a údajně i léčivá voda těší velké oblibě dodnes.

Alej vzdechů

V jihovýchodní části Plas na pravém břehu řeky Střely se nachází stromořadí asi 168 památných lip. Jejich stáří je odhadováno na cca 200 let. Pod jejich korunami prochází zeleně značená turistická stezka vedoucí tímto malebným údolím do nedalekých Nebřezin.

  OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI

Naučná stezka Ludvíka Očenáška

Naučná stezka věnovaná českému konstruktérovi a vynálezci, který významně přispěl zejména k rozvoji raketové techniky. Narodil se na Plzeňsku a ve zdejším kraji často pobýval. Stezka o délce cca 12,5 km vede z Plas do Dolní Bělé a obsahuje 13 zastavení. Trasa je doplněna Muzeem těžby borové smoly v hájovně Lipovka v Lomanech.

Vyhlídkové lety

Pokud se domníváte, že už Vás klášterní areál a s ním i celé město nemohou ze země nikterak překvapit, můžete absolvovat vyhlídkový let, který nabízí nedaleké letiště.

Houpačky před konventem

A koho už po návštěvě výše zmíněných atraktivit bolí nohy, může si odpočinout před konventem a své zmožené tělo pohoupat.

 
Klášter Plasy  /  Plzeňská 2, 331 01 Plasy  /  tel.: 373 322 174  /  e-mail: plasy@npu.cz
Aktualizace: 21.11.2017 • webagrafikanavlně