Klášter Plasy

KLÁŠTER PLASY

Vstupné

KLASICKÉ OKRUHY

  Konvent
  Kostel       Věž
 základní 90,- Kč  50,- Kč  50,- Kč
 zlevněné* 60,- Kč  40,- Kč  40,- Kč
 zdarma** 0,- Kč  0,- Kč  0,- Kč
 rodinné***  240,- Kč 140,- Kč 140,- Kč
 mateřské školky  20,- Kč  20,- Kč  20,- Kč

* děti od 6 do 15 let, studenti po předložení platného průkazu, důchodci nad 65 let, ZTP, ZTP-P
** jeden doprovod ZTP-P, pracovníci NPÚ po předložení platného průkazu
*** maximálně pro 2 dospělé a 3 děti do 15 let

OKRUHY NA OBJEDNÁVKU

  Galerie Stretti
Vodní systém
 základní 50,- Kč  200,- Kč
 zlevněné* 40,- Kč  200,- Kč
 zdarma** 0,- Kč ×
 rodinné*** 140,- Kč  ×
 mateřské školky  20,- Kč ×

Poplatky

 cizojazyčný výklad (Konvent) 180,- / 130,- Kč
 prohlídka mimo návštěvní dobu + 100% k ceně/os. 

Svatby

 svatební obřad v konventu (r.2017) 4.000,- Kč 
 svatební obřad pro místní****  2.000,- Kč 

**** pokud má alespoň jeden ze svatebčanů (nastávající ženich či nevěsta) trvalé bydliště v městě Plasy či přidružených obcí (Babina, Horní Hradiště, Lomnička, Nebřeziny, Žebnice)

Bariéry

vozíčkář Volně přístupný areál kláštera je naprosto bezbariérový a vozíčkář je zde omezen pouze počasím.

Z prohlídkových okruhů je vhodná nová trasa Kostel. Hlavní prohlídková trasa Konvent: po asistenci, kdy je třeba vozíčkáře vynést do prvního patra, je už kompletní trasa bezbariérová a pro vozíčkáře bezproblémová. V hlavní návštěvnické sezóně je možné použít výtah, který zpřístupní vozíčkářům všechna konventní patra (kontaktujte nás předem). V přízemí konventu je umístěno i bezbariérové WC.

Pokud chcete navštívit konvent s větším počtem lidí na vozíčcích, je lepší kontaktovat správu objektu předem. Zajistíme Vám méně náročný přístup do prvního patra jiným vchodem.

Rezervace

rezervace Prohlídku některého z nabízených okruhů si můžete rezervovat telefonicky, e-mailem nebo písemně - viz kontakty ve spodní části stránky.

 

Suvenýry

suvenýry Přímo v pokladně objektu si můžete vybrat z klasických suvenýrů - pohledy, informační brožury, turistická známka č. 316, leporela...

Kromě této možnosti existuje ještě alternativa v prodejně keramiky a dárkového zboží v přízemí jižního rondelu konventu, cca 15m od pokladny.

Pronájem

pronájem Zimní refektář konventu či opatský sál prelatury jsou v teplejších měsících vhodné pro pronájem na společenské oslavy, firemní sešlosti, rauty a podobně.

Cena pronájmu dohodou.

Ke stažení

stáhni návštěvní řád
 


návštěvní
řád

(1,3MB)
     

 

Prohlídkové trasy

KONVENT

Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do budovy samotného konventu, obytné budovy mnichů, která pochází z dob vrcholného baroka. Historie kláštera je doprovázena informacemi o nezvyklém "vodním" řešení základů budovy a vodním a vzdušném systému samotném. Návštěvníci procházejí křížovou chodbou zdobenou barokními freskami Jakuba Antonína Pinka, Františka Antonína Müllera a Josefa Kramolína. Zavedeme Vás do kapitulní síně, kaple sv. Bernarda a navštívíte nemocniční křídlo s expozicí lékáren a jedinečnými barokními záchody. Mimo to zhlédnete i knihovní sál, pracovnu opata, čítárnu a zimní jídelnu. Řeč bude nejen o klášterních dějinách, ale i o tom, co se dělo po zrušení kláštera.
Prohlídky vychází každou celou hodinu vyjma polední pauzy.
(Délka prohlídky cca 50-55 minut.)

» fotografie z prohlídkové trasy

KOSTEL

Prohlídkový okruh věnující se nejstarší a zároveň nejdůležitější stavbě plaského klášterního areálu. Prohlídka zahrnuje návštěvu bývalého konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie s výkladem o jeho historii, přestavbách, umělecké malířské a řezbářské výzdobě, unikátních varhanách i cisterciácké spiritualitě.
Okruh je přístupný o víkendech (v červenci a srpnu pak denně mimo pondělí) v době mimo bohoslužeb a to každou sudou hodinu. Mimo uvedenou dobu je okruh přístupný pro předem objednané dle konkrétní domluvy.
(Délka prohlídky cca 30 - 35 minut.)

» fotografie z prohlídkové trasy

 HODINOVÁ VĚŽ S KAPLEMI

Prohlídková trasa, která vás zavede do jedné z nejzajímavějších budov plaského klášterního areálu. Budova spojuje část starého královského paláce, barokních sýpek, patrové gotické kaple sv. Václava a sv. Máří Magdalény, věže a hodinového stroje. Návštěvu všech těchto prostor doplníme výkladem o historii a stavebních úpravách budovy, zajímavostech hodinového stroje a zmíníme se i o hospodaření plaských cisterciáků.
Okruh je přístupný o víkendech (v červenci a srpnu pak denně mimo pondělí) a to každou lichou hodinu. Mimo uvedenou dobu je okruh přístupný pro předem objednané dle konkrétní domluvy.
(Délka prohlídky cca 35 - 40 minut.)

» fotografie z prohlídkové trasy

 GALERIE STRETTI

Tento prohlídkový okruh zavede návštěvníky do jihozápadního křídla 1. patra konventní budovy, v němž jsou instalovány obrazy a grafiky rodiny Stretti, kteří v Plasích působili (a občas stále působí).
Tento okruh je přístupný pouze na předchozí objednávku.
(Délka prohlídky cca 20 - 25 minut.)

 

 VODNÍ SYSTÉM

Speciální prohlídkový okruh zaměřený na fungování vodního, větracího a tepelného systému budovy konventu. Dozvíte se zde informace o základech budovy, která je postavená na vodě. Prohlédnete si dvě vodní zrcadla, vzdušníkové chodby a klášterní separace. Přiblížíme vám také nejnovější poznatky o dění kolem obnovy a údržby těchto systémů.
Tento okruh je přístupný pouze na předchozí objednávku. Objednávejte pro skupiny o minimálním počtu 10 osob (maximální počet je 15). Navštívit je mohou osoby starší 10 let, s vlastní baterkou, bez klaustrofobie a podpatků. Jedná se o speciální výběrový prohlídkový okruh, na jeho prohlídku se tudíž nevztahují žádné slevy.
(Délka prohlídky cca 55 - 60 minut.)

 
Klášter Plasy  /  Plzeňská 2, 331 01 Plasy  /  tel.: 373 322 174  /  e-mail: plasy@npu.cz
Aktualizace: 21.11.2017 • webagrafikanavlně