Hradozámecká noc (Plasy)

PODVEČERNÍ SALON U METTERNICHŮ

Šlechtický salon není pouze jedna z místností zámku, ale je především pravidelnou společenskou a kulturní událostí.

V srpnovém Metternichovském salonu budou mít návštěvníci příležitost zaposlouchat se do pamětí kněžny Metternichové v podání herce Martina Bartůška (divadlo Alfa), vnímat hudbu, která salonní prostředí obohacovala a nebo si vyzkoušet některou ze šlechtických zábav, mezi které patřila mimo jiné i hra na pravdu.

Metternichovský salon bude zahájen v 19:00 hodin, kdy zazní kratičký kurátorský úvod, který se pro nově příchozí bude následně opakovat každou půl hodinu. Stejně tak paměti budou předčítány v 19:15 a pak vždy každou půl hodinu.

Během akce budou zpřístupněny interiéry celého Metternichovského apartmánu, které si návštěvníci mohou procházet samostatně vlastním tempem.

Vstupenky lze od 3/VIII/2024 zakoupit předem online nebo na pokladně objektu.