Opaté a správci plaského kláštera

Od založení opatství Nanebevzetí Panny Marie v Plasích mnichy z hornofranckého Langheimu roku 1144 až do zrušení kláštera 9. listopadu 1785 císařem Josefem II. byl majitelem kláštera cisterciácký řád (OCist.). Od tohoto okamžiku (resp. po odchodu mnichů v červnu roku 1786) přešel klášter pod správu Náboženského fondu. Roku 1826 koupil klášter s panstvím kancléř Klement Metternich a ve vlastnictví rodu Metternich-Winneburg zůstal klášter až do konce druhé světové války. Od roku 1945 až do současnosti spravuje klášter Český stát.

pořadí představený kláštera opatem
I. Konrád I. 1144-1145
II. Ivo / Yvon 1145–1169
III. Meinher I. 1169–1190
IV. Meingott 1190/91–1193/94
V. Albert I. 1193/94–1204
VI. Meinher II. 1204–1214
VII. Albert II. 1214–1218/19
VIII. Jindřich I. 1218/19–1223
IX. Siegbert 1223–1232
X. Jindřich II. 1232–1257/60
XI. Gerhard 1260/69–1285/86
XII. Jindřich III. 1286/87–1300
XIII. Bartoloměj 1301–1302
XIV. Jan I. 1302/06–1309, 1311–1329/35
XV. Vilém / Guilelmus 1310
XVI. Jakub I. 1335/37–1350
XVII. Jan II. 1350/51–1356/58
XVIII. Mikuláš I. 1358–1374/80
XIX. Jindřich II. 1380/81–1387
XX. Jakub II. 1387/89–1407
XXI. Bohumír 1407–1425
XXII. Arnold 1425–1429
XXIII. Jiljí / Aegidius 1429–1434
XXIV. Tilman 1434–1448
XXV. Mikuláš II. 1448–1452/53
XXVI. Bedřich Wochner / Wachner 1452–1457
XXVII. Jan Kellner 1457–1466
XXVIII. Jan Krek 1466–1476
XXIX. Konrád II. 1476/77
XXX. Adam 1477/78–1485/92
XXXI. Šebestián z Jörgenthalu / de Valle 1486/92–1497/98
XXXII. Jan Reuther 1497/98–1516
XXXIII. Ondřej Graf 1516–1520
XXXIV. Linhart 1520/21–1530
XXXV. Bohuslav 1530–1554/56
XXXVI. Wolfgang 1554/56–1564
XXXVII. Pavel 1564–1566/67
XXXVIII. Ondřej Wiedemann / Widemann 1567–1572
XXXIX. Vavřinec Řinský / Laurentius 1573–1576
XLI. Matouš Kejslík 1576–1577
XLII. Kašpar z Werden 1577–1593
XLIII. Adam Wild 1593–1608
XLIV. Adam Urat / Urath / Vrat 1608–1610/11
XLV. Jiří Urat / Urath / Vrat 1610/11–1612
XLVI. Bartoloměj Laibel / Laybelius 1612–1615
XLVII. Jiří Vašmucius / Wasmuth 1616–1639
XLVIII. Jakub Perger Vrchota z Rosenwertu 1639/40–1651
XLIX. Kryštof Tengler 1651–1666
L. Benedikt Engelken 1666–1681
LI. Ondřej Trojer / Troyer 1681–1699
LII. Eugen Tyttl 1699–1738
LIII. Celestin Stoy 1738–1748
LIV. Silvester Hetzer 1748–1755
LV. Fortunát Hartmann 1755–1779
LVI. Celestin II. Werner 1779–1785

 

Metternich-Winneburg

pořadí majitel kláštera majitelem
1. Klemens Wenzel Nepomuk Lothar Metternich 1826–1859
2. Richard Klemens Josef Lothar Hermann Metternich 1859–1895
3. Paul Klemens Lothar Metternich 1895-1906
4. Klemens II. Wenzel Lothar Michal Felix Metternich 1906-1930
5. Paul II. Alphons Klemens Lothar Filip Neri Felix Nikomedes Metternich 1930-1945