NPÚ, NKP Klášter Plasy - vybudování návštěvnického centra v čp. 3 a obnova infrastruktury (I.etapa)

V rámci projektu budou řešeny stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 3 v Plasích, který v roce 2016 odkoupil Národní památkový ústav od Města Plasy se záměrem využít jej pro návštěvnický provoz. Budova je součástí jižní ohradní zdi kláštera, bývala zde klášterní truhlárna, později byt a v nedávné historii byla užívaná jako restaurace, pivnice a veřejné WC. Výsledkem obnovy této budovy bude nové návštěvnické centrum. Do části přilehlých hospodářských kůlen, které prošly stavební obnovou již v roce 2016, budou v rámci projektu vestavěny toalety pro návštěvníky. Obnovena bude také část vodního systému (v severovýchodním křídle konventu a na něj navazující vodoteče v prostoru konventní zahrady). Plánovaná je také rekonstrukce infrastruktury kolem budovy konventu, jejíž I. etapa se bude realizovat při této akci.

NPÚ, NKP Klášter Plasy – vybudování návštěvnického centra v čp. 3 a obnova infrastruktury (I.etapa)

Projekt obsahuje:

 • Stavební obnovu interiéru i exteriéru budovy čp. 3.
 • Revitalizaci části konventní zahrady.
 • Vytvoření návštěvnického centra v interiéru budovy čp. 3 a přilehlých kolnách.
 • Opravu vodního systému v severozápadní části konventu a na něj navazující vodoteč v zahradě.
 • Osazení nové čistírny odpadních vod.
 • Přeložky sítí v prostoru před konventem.
 • Úpravu povrchů (travnaté i pochozí plochy), novou výsadbu.

 

Základní parametry projektu:
 • stavebník: Národní památkový ústav
 • stav: realizace projektu
 • doba trvání: 2020 – 2022
 • celkové výdaje projektu: 18 000 000 Kč
 • dotační program: projekt č. 134V131000114 podpořeno z programu 13413 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení
 • zodpovědný projektant: Ing. arch. Richard Cibik - FACIS Architekti
 • odborný památkový garant: Ing. Arch. Zdeněk Chudárek (GnŘ NPÚ)
 • referentka majetkové správy: Ing. Veronika Zelinková
 • technický dozor: Pavel Kapička, za spol. Saffron Universe, s.r.o.
 • zhotovitel stavební části: Bolid - M s.r.o., Odštěpný závod Plzeň
 • archeodohled: Mgr. Marcela Waldmannová (NPÚ ÚOP Plzeň)