Svatba v plaském klášteře

Klášter Plasy nabízí možnost uspořádat svatební obřad ve svém areálu. Ačkoliv se jedná o bývalý klášter, kde se svatby s jistotou nekonaly, mniši zde při vstupu do kláštera skládali slavné neboli věčné sliby, které je zavazovaly k věrnosti klášteru až do konce života.
Podobnou hodnotu má slib manželský, který se konventem rozeznívá dnes. Nehledě na to, že plaský klášter je i po odchodu mnichů jedinečné místo, jehož atmosféra přímo nabízí neopakovatelné a sváteční okamžiky.

Pro konání svatebního obřadu nabízíme standardně dva prostory v konventu. Který z nich zvolíte, necháme na vás.

Kaple sv. Bernarda je bývalou meditační kaplí mnichů umístěnou v 1. patře budovy. Navržena význačným architektem českého baroka Janem Blažejem Santini-Aichelem a vyzdobena čtveřicí fresek Jakuba Antonína Pinka znázorňující sv. Bernarda rozjímajícího v lese, anděly s atributy Kristova umučení, Ježíše a jeho učedníky a Pannu Marii se sv. Štěpánem Hardingem a sv. Alberichem.

Zimní refektář nacházející se v přízemí budovy je nejen bývalou zimní jídelnou mnichů, ale také důležitým místem, kde se odehrávaly rituály spojené s životem klášterní komunity (například volba opata). Ne náhodou tak refektář připomíná svou dispozicí jiné významné místo, chrám. V čistotě a jednoduchosti zdejšího prostoru vyznívají Santiniho architektonické detaily, které dnes doplňuje sousoší Vidění sv. Luidgardy (kopie díla Matyáše Bernarda Brauna).

Postup sjednání obřadu, kontakty

Správa kláštera vypisuje termíny pro konání svatebních obřadů v prostorách spravovaných Národním pamtákovým ústavem po dohodě s Městem Plasy. Tyto vám sdělí matrikářka městského úřadu. Prosíme, respektujte je.

 • Termín: Kontaktujte matriku Města Plasy, abyste si zarezervovali termín svatby a dohodli všechny zákonné náležitosti, Správa kláštera Plasy pak termín automaticky přebírá. Termíny lze zamlouvat nejpozději 3 týdny před konáním svatby.
  (Paní Jitka Čechová, tel.: 373 340 688, e-mail: Jitka.Cechova@mestoplasy.cz)
 • Místo: Kontaktujte Správu kláštera Plasy, pokud si chcete místo obřadu prohlédnout přímo fyzicky na místě, případně pokud chcete podepsat Smlouvu o konání sňatečného obřadu a zaplatit poplatek.
  (Kontakt vpravo)
 • Výzdoba: Prostory pro konání svatebního obřadu poskytujeme bez výzdoby. Vzhledem k návaznosti jednotlivých svatebních obřadů není možné počítat s větší výzdobou - omezte se na nenáročnou záležitost, kterou lehce osadíte před obřadem a ihned po něm ji odnesete.
  (Nabízí se využít služeb obchodu s keramikou a dekoracemi přímo v konventu: paní Jitka Beránková, tel.: 602 443 451, web: Keramika Plasy)
 • Fotografování: Fotograf je také plně ve vaší režii. Většinou to bude on, kdo bude určovat svatební dění v klášteře po skončení samotného obřadu. Instruujte jej o vašich požadavcích a o nutnosti dodržet max. 45 minut přítomnosti v objektu od vstupu do něj.  Fotografování je umožněno v pronájmem vymezených prostorách.
 • Hostina: Jídlo či ubytování naleznete buď přímo v Plasích v bývalé vrchnostenské vinopalně - dnes Pivovarský dvůr (resturant Rudolf II.), Knížecím pivovaru, nebo v klidu stranou nad městem Plasy v bývalé fořtovně - Zámecká fořtovna P. Metternich. Pronajmout si můžete také prostory v Plaském kulturním středisku Bio Střela, případně přímo v tamní Obecní restauraci.
 • Církevní sňatek: Pokud nemáte zájem o civilní sňatek, ale o církevní, pak je vhodné kontaktovat místní Římskokatolickou farnost Plasy, kterou zajišťují otcové z kongregace Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné a rádi vám vyjdou vstříc. Termín konání církevního sňatku je také potřeba konzultovat s místní matrikou, která vede přehled o termínech svateb ve zdejším obvodu.

Poplatek

Poplatek za konání svatebního obřadu je stanoven aktuálním Cenovým výměrem vstupného a služeb NKP Klášter Plasy.

Aktuálně činí poplatek za pronájem kaple sv. Bernarda 15.000,- Kč a za pronájem zimního refektáře 4.000,- Kč. Pro místní občany se v případě pronájmu zimního refektáře nabízí sleva 50% z poplatku (neplatí pro kapli sv. Bernarda).

Plaťte jej, prosím, hotově při podpisu smlouvy nebo převodem na účet, nejpozději však tři týdny před obřadem.

Se Správou kláštera Plasy uzavřete Smlouvu o konání sňatečného obřadu nejpozději tři týdny před konáním svatby. (Uzavřena bude výhradně s nastávajícím ženichem nebo nevěstou.) Z důvodu návštěvnického provozu i z hlediska návaznosti dalších svateb bude váš pobyt v prostorách konventu omezen max. na 45 minut.

V případě, že budete chtít termín svatby zrušit/přeložit, je třeba to oznámit nejpozději do půlnoci předchozího dne. Termín pronájmu lze bezplatně zrušit do podepsání smlouvy a zaplacení poplatku za pronájem. Pokud by byla smlouva o pronájmu již uzavřena, poplatek se nevrací, ale správa objektu vám nabídne náhradní termín pronájmu dodatkem smlouvy (opět alespoň tři týdny dopředu).

Příjezd a parkování

Pro svatebčany je otevřeno velké parkoviště mezi klášterní zdí a řekou. Ke vstupu do konventu vjíždějte max. třemi až čtyřmi auty - a to pouze na nezbytně nutnou dobu (tedy vyložení posádky), jedná se o nezpevněnou plochu, která není vhodná pro autoprovoz.
(mapa s vyznačením parkovišť se otevře po kliknutí na šipku vpravo)

Přístup do objektu, průběh obřadu, focení

Do konventní budovy se vstupuje vchodem od silnice skrze zimní refektář. Přibližně 5 minut před zahájením obřadu přivítá pracovnice městského úřadu snoubence i svatebčany u dveří, zavede je do refektáře, případně chodbou po schodech do 1. patra a dále do kaple. Opozdilé svatebčany vpouští dovnitř až do zahájení samotného obřadu pracovníci kláštera.

Samotný průběh obřadu je zcela v režii vaší a pracovníků městského úřadu. Pokud nezvolíte reprodukovanou hudbu, doporučujeme hudebníkům předem se seznámit se zdejší akustikou. Případnou výzdobu prostor je nutné si objednat individuálně.

Pořizování fotografií v místě konání obřadu i po celé trase při příchodu a odchodu je zahrnuto v poplatku klášteru. Při pronájmu zimního refektáře lze rozšířit pronájem i na prostory 1. patra za účelem focení. Poplatek je v takovém případě navýšen na 15.000,- Kč (bez možnosti využít slevu pro místní občany).

Při odchodu z obřadu žádáme svatebčany i jejich doprovod, aby neopouštěli přístupovou trasu a vydali se spořádaně cestou, kterou jim sdělí pracovnice městského úřadu, popřípadě pracovník správy objektu.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

Mgr. Monika Tuková

270137A3-7DA9-4554-B15C-915E1EE2B94B tukova.monika@npu.cz