Otevření plaské části Cisterciácké cesty

Plaská krajina jako součást evropské stezky Cisterscapes, jež spojuje cisterciácké kláštery napříč Evropou...

Program pro veřejnost:

pátek 31/III/2023 od 17:00 hodin Slavnostní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Smíšený vokální soubro Sagitta, P. Kamenická - varhany

Akce se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka

sobota 1/IV/2023 od 10:00 hodin Slavnostní odhalení milníku Cisterciácké cesty 

Plaská část Cisterciácké cesty se  symbolicky otevře v areálu Plaského kláštera (v prostoru mezi konventem a mostem) za přítomnosti zahraničních i českých partnerů z projektu Cisterscapes.

Duchovní promluva P. Günther Eckblbauer, OMI

sobota 1/IV/2023 v 10:30 Komentované putování po Staré cestě

z Plas do Mariánské Týnice (9,6km); Oživlá prohlídka v Mariánské Týnici

 

Pojďte objevit fascinující kus evropské kulturní historie na Cisterciácké cestě!

Otevírací doba

Období Dny Hodiny
2023
31. 3.-1. 4.
17.00 – 18.00
31. 3.-1. 4. so
10.00 – 10.30