Starou cestou do Týnice

Bývalé klášterní proboštství a poutní místo, dnes regionální muzeum v Santiniho interiérech s kostelem Zvěstování Panny Marie.

Související památky

Plaští cistercáci v roce 1710 schválili projekt Jana Blažeje Santiniho-Aichela pro nový poutní kostel Zvěstování Panny Marie včetně ambitu a probošství v Mariánské Týnici. Do konce života iniciátora stavby - opata Eugena Tyttla - bylo dokončeno západní ambitové nádvoří a provedeno obvodové zdivo. Vlastní kostel byl vysvěcen až za opata Fortunáta Hartmanna v roce 1762.

Celá stavba probošství a kostela působí ve svém solitérním provedení, umístěná v pohledových zónách volné krajiny, nesmírně harmonicky a je příkladem Santiniho ucelené koncepční činnosti.