„Křtiny“ v klášteře Plasy

Tým, který se podílel na výzkumu a vyhodnocení nálezů z jímky a na vzniku publikace. Knihu drží hlavní spoluautoři knihy archeoložka Marcela Waldmannová a historik Jakub Krček. Foto T. Chlup, 2024.

Na sklonku loňského roku vydalo územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Plzni novou publikaci Ústřice a breviář – Výpověď barokní jímky v klášteře Plasy, která se věnuje archeologickému výzkumu někdejší odpadní jímky v prelatuře plaského kláštera. Kniha byla pokřtěna na místě výzkumu za účasti jedenácti spoluautorů.

Slavnostního křtu publikace o mezioborovém zpracování archeologického výzkumu barokní záchodové jímky Ústřice a breviář. Výpověď barokní jímka kláštera Plasy, který proběhl 6. března tohoto roku přímo nad prozkoumaným objektem v Plasích, se zúčastnilo jedenáct spoluautorů. Kmotrou knihy se stala Tereza Sýkora Řeháková, která vlastnoručně vytěžila 9 m hlubokou jímku, a tedy i 448 věder veškerého zkoumaného sedimentu. Kniha je dostupná v našem eshopu, na ÚOP v Plzni nebo pokladnách klášterů Plasy a Kladruby.

Reprezentativní barokní budova významných architektů Jeana Baptisty Matheye a Jana Blažeje Santiniho-Aichela je dnes formou volné prohlídky přístupná široké veřejnosti. Seznámit se zde můžete s její podobou v době fungování kláštera, kdy sloužila především jako rezidence nejvyššího představitele – opata, který zastával vysoké postavení nejen v rámci kláštera a jeho dominia, ale v celé tehdejší církevní hierarchii. Zejména je však prezentováno využití stavby rodinou rakouskouherského státního kancléře knížete Metternicha, který po zrušení kláštera toto panství vlastnil.