Plaská klášterní krajina má pečeť evropského dědictví

Prestižní Označení evropské dědictví (EHL) získala síť cisterciáckých klášterních krajin nesoucí název Cisterscapes – Cistercian Landscapes Connecting Europe. Síť se rozkládá v pěti evropských zemích a zahrnuje 17 klášterních krajin včetně plaské.

Model, který Cisterscapes představuje, vychází z konceptu realizovaného již od středověku cisterciáckým řádem. Ten vytvořil jednotný postup pro osidlování krajiny při zakládání nových klášterů i pro následnou péči o ní, jenž získal na rozmanitosti díky jednotlivým lokálním odlišnostem napříč Evropou. Nově budované kláštery (dceřiné) byly součástí pevné komunikační i správní sítě, skrze kterou přicházela od těch starších (mateřských) klášterů podpora, inovace, inspirace i kontrola. Tento cisterciácký koncept významně zasahoval do vytváření evropské historie a přinesl hodnoty, které jsou zvláště dnes aktuální, jako je udržitelné využívání přírodních zdrojů a ochrana krajiny.

Krajiny cisterciáckých klášterů napříč Evropu si tento odkaz v různé míře zachování nesou dodnes a jejich mimořádný význam je nyní potvrzen Označením Evropské dědictví. Oceněným odkazem pro budoucí generace se v rámci České republiky staly čtyři krajiny zapojené do Cisterscapes, vedle plaské je to krajina velehradská, vyšebrodská a žďárská. Stejně jako krajiny zbývajících 13 klášterů nacházejících se v Německu, Rakousku, Polsku a Slovinsku mají stále čitelnou onu pečeť vtištěnou a po staletí udržovanou cisterciáckými mnichy. Jedná se o tradici lesního hospodářství, o zachovalé soustavy hospodářských dvorů, rybníků, vinic, o sítě cest a poutních míst i drobných sakrálních staveb, které dodávají kulturní krajině duchovní rozměr.

Cisterscapes je síť 17 klášterů rozesetých v Německu, Polsku, České republice, Rakousku a Slovinsku. Od roku 2019 upozorňují na mimořádnou hodnotu cisterciáckých krajin. Síť koordinuje německý zemský okres Bamberg. Zapojené české kláštery v roce 2022 rozvinuly činnost pod názvem Cisterciácké klášterní krajiny. Samotný projekt Cisterscapes vzešel ze starší iniciativy šesti klášterů (za ČR Plasy), které v rámci Evropského kulturního dědictví ECHY 2018 prezentovali odkaz, jenž krajina kolem klášterů nabízí. Mezi aktivity sdružených klášterů patří zkoumání konkrétních krajin a vyvíjení jejich modelů, podařilo se spustit aplikaci o klášterních krajinách, realizována byla Cisterciácká stezka (6500 km napříč Evropou), konají se školení průvodců, konference a v neposlední řadě vzájemná setkávání s vyměňováním zkušeností a inspirací mezi jednotlivými lokalitami – tak, jak to činí cisterciáci po celá staletí.

Spolu s Cisterscapes obdrželo označení Evropské dědictví dalších šest evropských památek

  • Klášter sv. Jeronýma z Yuste, Cuacos de Yuste, Španělsko

  • Muzeum tajného kostela Našeho Pána v podkroví (Our Lord in the Attic Museum), Amsterdam, Nizozemsko

  • Královské divadlo Toone, Brusel, Belgie

  • Kalevala - žijící dědictví eposu

  • Rumunské Athenaeum, Bukurešť, Rumunsko

  • Sant´Anna di Stazzema, Stazzema, Itálie

Více k tomu zde: European cultural heritage