Klášterní podzemí - speciální prohlídky kláštera Plasy

Speciální prohlídkový okruh zaměřený na fungování vodního, větracího a tepelného systému budovy konventu. Dozvíte se zde informace o základech budovy, která je postavená na vodě. Prohlédnete si dvě vodní zrcadla, vzdušníkové chodby a klášterní vězení.

Budova konventu byla vystavěna v letech 1711 – 1738 podle plánů architekta Jana Blažeje Santini Aichela pro cisterciácké mnichy, kteří obývali zdejší kraj již od 12. století. Cisterciáci napříč Evropou prosluli už ve středověku jako výborní „vodohospodáři“. Řádové domy těchto mnichů se vyznačují důmyslnými vodními systémy, které umožňují například přivádět pitnou vodu z velkých vzdáleností, vodní náhony pak pomáhaly roztočit mlýnská kola nebo pily. Ohromující může být i přístup k sociálnímu zařízení, kde byly proplachované prévety. Vodní tělesa se stávala také součástí obytných prostor mnichů, třeba v podobě studničních kaplí v ambitech, kde rovněž zastávala symbolický význam vody mimo jiné jako životadárné tekutiny.

Ze znalostí cisterciáků čerpal jistě i Santini, když projektoval budovu konventu pro plaské mnichy. Podle cisterciácké tradice se stavělo v údolní říční nivě, kde se nacházelo velmi nestabilní bažinaté podloží. Proto byla budova založena na 5100 dubových pilotách, k nimž byla přivedena voda, jež konzervuje toto dřevo v základech. Jako zdroj vody byly zvoleny tři lokality, odkud byla voda přiváděna dřevěným potrubím. Systém přítokových kanálů je doplněn i odtokovými, které vedou přebytečnou vodu zpod systému do Královské štoly (páteřní odvodňovací kanál systému), která vodu usměrní do řeky. Systém lze kontrolovat a vodu měřit prostřednictvím vodních zrcadel s vodotrysky, která jsou umístěna v přízemí budovy konventu pod samonosnými schodišti.

Soustava vodních kanálů nacházejících se pod budovou konventu, není jediným technickým řešením této stavby. Konvent má také vzdušný systém, který pomáhá odbourávat vlhkost a prohřívat budovu. Tento je zprostředkován vzdušníkovými chodbami, kudy proudí vzduch volně kolem dokola celé budovy Konventu.

Prohlídkovým okruhem Vodní systém zpřístupňujeme prostory, kam se s klasickou prohlídkou nepodíváte. Navštívíme například klášterní vězení – separace a projdeme částí podzemních vzdušníkových chodeb, do kterých se musíte vybavit baterkou. Uvedeme vás v úžas nad promyšleností barokního inženýrství v případě technického řešení základů budovy, s čímž souvisí vodní a vzdušný systém konventu. Prozradíme vám také nejnovější poznatky a přiblížíme dění kolem obnovy a údržby těchto systémů.

Speciální prohlídky vodního systému jsou pro skupiny zpřístupněné na předchozí objednávku. Pro jednotlivce je správa objektu organizuje v několika předem určených termínech uvedených vždy na webu v informacích o oktuhu.

 

Související akce

Prohlídka vodního systému (Plasy)

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

Plasy

23. 10. 2022

11.00 – 12.00 , 14.00 – 15.00

Prohlídka vodního systému (Plasy)

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

Plasy

28. 10. 2022

11.00 – 12.00

Prohlídka vodního systému (Plasy)

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

Plasy

30. 10. 2022

11.00 – 12.00