Při výzkumu pozůstatků zaniklé kaple v klášteře v Plasích byl nalezen středověký emotikon

Patron kaple, nebo jen náhodný výtvor kameníka? Nález středověké rytiny obličeje na kamenném bloku ze zbourané kaple.

V areálu národní kulturní památky bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích stále pokračují archeologické výzkumy archeologického oddělení NPÚ, ÚOP v Plzni, tentokrát však kvůli probíhající rozsáhlé stavební obnově klášterní prelatury skryté před zraky veřejnosti. Již druhým rokem je zkoumána zaniklá románská kaple sv. Bartoloměje, přičemž se mimo jiné podařilo objevit reliéf v podobě obličeje.

V loňském roce uplynulo přesně sto let, kdy byl v areálu bývalého kláštera v Plasích proveden první archeologický výzkum. Vzhledem k tomu, že tato významná rozsáhlá památka prochází už několik desítek let postupnou obnovou, probíhají zde souběžně archeologické práce, navázané na konkrétní stavební zásahy. V letošním roce se výzkumy odehrávají ve veřejnosti nepřístupné části areálu – v prostoru staveniště, kde probíhá realizace projektu Obnova opatské rezidence. Již dříve se podařilo prokázat, že stávající barokní klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie obsahuje konstrukce z předchozí středověké stavby. Nejvýznamnějším důkazem byl nález románského, v českém cisterciáckém klášterním prostředí výjimečného portálu původního vstupu. V nedávné době byly odhaleny další části středověké stavby, a to pozůstatky románské kaple sv. Bartoloměje. Kromě zděných stavebních konstrukcí překvapil například nález kamenného kvádru s vyrytým obličejem. Podrobnějším informacím o výzkumu zaniklé kaple je věnována samostatná stránka našeho webu.