Cisterciácký klášter (základní okruh)

Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do nitra bývalého cisterciáckého kláštera - románské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a bývalé obytné budovy, konventu, jež reprezentuje Santiniho umění stavět na vodě. Výklad o historickém vývoji kláštera a životě v něm je doprovázen informacemi o technickém řešení základů budovy konventu, o vodním a vzdušném systému.

Obytná budova mnichů tvořila společně s kostelem jádro kláštera, klauzuru, jejíž součástí byly rovněž zahrady. V průběhu času se tento prostor proměňoval pod vlivem dějinných událostí. V baroku došlo ke zcela zásadní změně urbanistického pojetí klášterního areálu, jehož autory byli opaté Ondřej Trojer a Evžen Tyttl spolu s architekty Jean Baptist Matheyem a Janem Blažejem Santinim. Středověké budovy kostela a konventu měly zcela ustoupit novostavbám s následnou proměnou okolních ploch. Plán přestavby však nebyl zcela realizován, a tak vedle vrcholně barokního konventu zůstal stát středověký kostel Nanebevzetí Panny Marie upomínající na starobylost zdejšího opatství.

Prohlídka začíná před západním průčelím klášterní baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kam následně vejdeme skrze dochovaný románský portál z 12. století. Seznámíme se se základními principy cisterciácké architektury, uvidíme barokní interiér a díla Karla Škréty, Petra Brandla a jiných. Následně vás zavedeme do konventu, kde uvidíte meditační kapli sv. Bernarda, kapitulní síň, navštívíme nemocniční křídlo s expozicí lékáren a jedinečnými barokními záchody, které proplachuje řeka Střela. Rovněž si prohlédneme šatnu, pracovny mnichů a knihovní sál s bývalou čítárnu. Spatříme umělecká díla od malíře Jana Kryštofa Lišky nebo sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Budeme se pohybovat v křížové chodbě zdobené freskami malířů Jakuba Antonína Pinka, Františka Antonína Müllera a Josefa Kramolína. Součástí výkladu budou také informace o důmyslném technickém řešení základů budovy konventu, založeného na 5100 dubových pilotách zpevňujících zdejší bažinatý podklad. Během prohlídky konventu lze obdivovat dech beroucí Santiniho architekturu, jejímž příkladem jsou samonosná točitá schodiště, stejně jako řada všudypřítomných detailů.

Své místo ve skupině si můžete zajistit zakoupením vstupenky on-line (návod, jak postupovat při nákupu on-line.), na místě lze zakoupit vstupenky v pokladně (Pivovarská čp.3). Prohlídky začínají na velkém nádvoří před kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Pro velké organizované skupiny (zájezdy) nabízíme možnost prohlídky kláštera i v jiné časy, než je otvírací doba objektu. Kontaktujte nás e-mailem: plasy@npu.cz.

Prohlídky jsou vedené průvodcem a v českém jazyce.

Pokladna:

 

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 5.-30. 9. út–ne 10.00 – 16.00
1. 10.-27. 10. 10.30, 13.30
1. 10.-27. 10. so–ne 10.00 – 16.00
28. 10.-30. 10. po–st 10.00 – 16.00
2025

Group Začátek návštěvní doby je čas, kdy vychází první prohlídka dne, konec návštěvní doby určuje, kdy vychází poslední prohlídka dne.

Vstupné

Výklad v češtině
 • Dospělí od 25 do 64 let 220 Kč
 • Senioři 65+ 180 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 180 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 180 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 70 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * zdarma
 • Průkaz ICOMOS * zdarma
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Průkaz Náš člověk * zdarma
 • * Platí pouze pro jednu osobu (držitele průkazu)
Cizojazyčné prohlídky nabízené pro objednané skupiny v angličtině a němčině. Jednotlivcům zapůjčíme cizojazyčné texty (AJ, NJ, RU)
 • Dospělí od 25 do 64 let 220 Kč
 • Senioři 65+ 180 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 180 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 180 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 70 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * zdarma
 • Průkaz ICOMOS * zdarma
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Průkaz Náš člověk * zdarma
 • * Platí pouze pro jednu osobu (držitele průkazu)
Animační program Fresky / Animační program Depozitář
 • Dospělí od 25 do 64 let 100 Kč
 • Senioři 65+ 100 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 100 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 100 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 100 Kč
 • Děti do 5 let NE
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) neposkytuje se
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * neposkytuje se
 • Průkaz ICOMOS * neposkytuje se
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ neposkytuje se
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ neposkytuje se
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) neposkytuje se
 • Průkaz Náš člověk * neposkytuje se
 • * Platí pouze pro jednu osobu (držitele průkazu)

Další prohlídkové okruhy

Vedlejší prohlídkový okruh zavede návštěvníky do bývalé klášterní prelatury, kterou na zámek adaptoval ve 30. letech 19. století kníže Metternich poté, co odkoupil plaské panství. Prohlídkový okruh nabízí nevšední zážitek - samostatně si bez průvodce prohlédnout a zažít autentický interiér. Zpřístupněná je...

tento okruh je dnes otevřen 10.00 – 16.00

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 200 Kč (dospělí)

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 40 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 75 osob

Group rezervace není nutná

Více informací

Speciální prohlídkový okruh zaměřený na fungování vodního, větracího a tepelného systému budovy konventu. Dozvíte se zde informace o základech budovy, která je postavená na vodě. Prohlédnete si dvě vodní zrcadla, vzdušníkové chodby a klášterní separace. Specifické podmínky prohlídky tohoto okruhu čtěte níže!

tento okruh je dnes uzavřen

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE Jednotné vstupné 360 Kč, pouze v češtině (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 60 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 15 osob

Group nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Rezervovat

Více informací