Zámek Metternichů (vedlejší okruh)

Vedlejší prohlídkový okruh zavede návštěvníky do bývalé klášterní prelatury, kterou na zámek adaptoval ve 30. letech 19. století kníže Metternich poté, co odkoupil plaské panství. Prohlídkový okruh nabízí nevšední zážitek - samostatně si bez průvodce prohlédnout a zažít autentický interiér. Zpřístupněná je také zahrada s barokní bazénou a místem pro odpočinek.

Šlechtický rod Metternichů byl s plaským panstvím provázán na více než jedno století. Majetek zrušeného kláštera koupil v roce 1826 Klemens Václav Lothar Nepomuk von Metternich (1773 – 1859), v té době kancléř rakouské monarchie a významná osobnost evropské politiky. Za příležitostné zámecké sídlo si tehdy rodina zvolila budovu bývalé prelatury - a to z logických důvodů, protože již v době fungování kláštera se jednalo o reprezentativní prostor opata pro jeho diplomatické a společenské aktivity.

Zámkem byla Metternichům budova až do roku 1945, kdy skončila jejich država panství a majetek byl zestátněn.

Prohlídková trasa má podobou klasické interiérové instalace, kde se prezentuje autentické venkovské sídlo vyšší šlechty po roce 1870, ale netradičně formou volné prohlídky. Ta začíná již v přízemí Nové prelatury, kam návštěvníci projdou turniketem z pokladny ve Starém opatství. Po reprezentativním schodišti s barokní freskou od J. K. Lišky vyjdou do patra do bývalé opatské auly, kde je nyní vystavena rodová galerie Metternichů. Prohlídka dále vede do malé jídelny, následně salónu a přes pracovnu do soukromých pokojů šlechty. Odtud mohou projít do prostoru určeného především služebnictvu (obslužná chodba a jednotlivé předpokoje), kde se jim opět nabídne pohled do již navštívených pokojů. Chodba návštěvníky zavede zpět do velkého sálu.

Na trase je pro zájemce připraveno několik způsobů, jak poznávat tuto památku a každý návštěvník si sám určí své tempo i rozsah informací, které zde načerpá. Doprovodné texty a audionahrávky přiblíží především osobnost 3. knížete Metternicha Richarda a jeho manželky Pauliny, rozené Sandorové. Připomenou i osobnost 2. knížete, výše zmíněného kancléře Metternicha, jakožto iniciátora přestavby prelatury na zámecké sídlo. Představeny jsou i další generace této šlechtické rodiny a jejich vliv na místní prostředí až do roku 1945, včetně dobových kulturně společenských souvislostí. Opomenuta nezůstala ani situace po roce 1945. Pozornost je věnována také fungování venkovského šlechtického sídla včetně témat souvisejících s péčí o mobiliář a interiér v režii služebnictva.

Délku prohlídky si každý návštěvník určuje sám. Limitem je pouze otevírací doba. Poslední návštěvníci budou vpuštěni na prohlídkovou trasu nejpozději v čase, kdy končí otevírací doba pokladny, a v interiéru se mohou pohybovat ještě následujících 60 minut. Poté se budova uzavře.

Pokladna:

 

 

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 5.-30. 9. út–ne 10.00 – 16.00
1. 10.-27. 10. pá–ne 10.00 – 16.00
28. 10.-3. 11. po–st 10.00 – 16.00
28. 10.-3. 11. čt–ne 10.00 – 15.00
4. 11.-31. 12 st–pá 10.00 – 14.00
2025
1. 1-31. 3. st–pá 10.00 – 14.00

Group Návštěvní doba je otevírací dobou pokladny. Poslední návštěvníci budou na prohlídkovou trasu vpuštěni právě v čase uzavření pokladny a mohou v interiérech zámku pobývat ještě následujících 60 minut.

Vstupné

 • Dospělí od 25 do 64 let 200 Kč
 • Senioři 65+ 200 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 200 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 200 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 200 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * neposkytuje se
 • Průkaz ICOMOS * neposkytuje se
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Průkaz Náš člověk * zdarma
 • * Platí pouze pro jednu osobu (držitele průkazu)

Další prohlídkové okruhy

Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do nitra bývalého cisterciáckého kláštera - románské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a bývalé obytné budovy, konventu, jež reprezentuje Santiniho umění stavět na vodě. Výklad o historickém vývoji kláštera a životě v něm je doprovázen informacemi o technickém řešení...

tento okruh je dnes otevřen 10.00 – 16.00

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 220 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 75 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 30 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Rezervovat

Více informací

Speciální prohlídkový okruh zaměřený na fungování vodního, větracího a tepelného systému budovy konventu. Dozvíte se zde informace o základech budovy, která je postavená na vodě. Prohlédnete si dvě vodní zrcadla, vzdušníkové chodby a klášterní separace. Specifické podmínky prohlídky tohoto okruhu čtěte níže!

tento okruh je dnes uzavřen

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE Jednotné vstupné 360 Kč, pouze v češtině (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 60 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 15 osob

Group nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Rezervovat

Více informací